[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1371-1380. ] < - > [ 1391-1400 ]

1381-1390. László-Lenau

1381. - - töredék-iratai. M. és ang. 28 drb. 41 f. részben nyomt. An. lit.

1382. - -: Török énekek Kütahiában. [Belső cím]: Török dalok Kutahjából 1851. Török ny. lat. betűvel. 15 f. Quart. Turc. 6.

1383. Latin és magyar nyelvű pasquillusok. 18. sz. vége. 109 f. Quart. Hung. 1089.

1384. Latin nyelvű beszédek a 19. sz. elejéről. 5 drb. 5 f. An. lit.
Üdvözlőbeszédek a) az uralkodóhoz. 1 f., b) Reviczky Adámhoz. 1 f., c) az udvari kancellárhoz. 1 f., d) a királyi kommisszáriushoz. 1 f. és e) József nádor Forray báróhoz intézett levele. Bécs, 1827. febr. 21. 1 f., más. [108. o.

1385. Laurentsik Christianus: Topographica Descriptio Comitatus Bereghiensis ... revisa per Josephum Bentsik. 19. sz. eleje. 54 f. Fol. Lat. 3377.
Bél Mátyás csonka kéziratának kiegészítése.
ff. 36-52. Mantissa ad Comitatum Bereghiensem a Georgio Gyurikovits adjecta.

Le Blond ld. Blond.

1386. Lehotzky Andreas: Inclyti Regni Hungariae et Partium Eidem annexarum et Ordinum, seu Nobilium Familiarum Stemmatographia ... Pars III. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 232 f. Fol. Lat. 218.
Lehotzky: Stemmatographia nobilium familiarum regni Hungariae című (Pozsony 1796-98.) művéhez készült kiegészítés.

1387. - -: Index Scriptorum nominalis et realis Publico-Politico-Historico-Geographicorum, Physicorum item et Historiae Naturalis de Hungaria et Partibus eidem annexis ... Posonii 1800. 189 f. Quart. Lat. 17.
Életrajzgyűjtemény, irodalmi utalásokkal.

1388. Leiningen-Westerburg Károly utolsó levelének másolata. M. ny. ford. 1 drb. 2 f. An. lit.
Megjelenésére vonatkozóan ld. Szinnyei: M.I.É.M. 7. k. 1002. h.

1389. Lelkesítő a Beregmegyei Insurgensekhez! Vers. 1800-1815 körül. 2 f. Jókai-an.
"Ozsváth Pálé 1849-ik év. Nov. 13."

1390. Lenau Nicolaus: Die Bauern am Tissastrande. Vers. 2. f., autogr. An. lit.
Megj.: N. Lenau: Sümtliche Werke. 1. k. Leipz. 1910. 422-425. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1371-1380. ] < - > [ 1391-1400 ]