[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1391-1400. ] < - > [ 1411-1420 ]

1401-1410. Lettres-Libri Parochiae Budensis

1401. Lettres françaises de l'Adjudant Commandant Chef d'État major de L'aile Gauche. St Ivan et Raab. 1809. 3 drb. 4 f. Quart. Gall. 24.

1402. Lévay József: Ismerős árnyak. Vers. 1 f. An. lit.
Petőfiről. Megj.: Lévay J. összes költeményei. Franklin. 2. k. Bp. 1881. 66-67. l.

1403. - - kéziratai. 3 drb. 6 f. An. lit.
Köztük: Emlékhangok K[azinczy] Gábornak. 1860. 1 f. Megj.: Lévay J. Verseiből. Bev. ellátta Vojnovich G. Bp. [1934]. 50-51 l. (Élő könyvek. M. klasszikusok. 58.) Megj.: Lévay J. összes költeményei. Franklin. 2. k. Bp. 1881. 57-58. l.

1404. Levélváltás Széchenyi István és Kossuth Lajos között. 1844. 10 f., másolatok. Quart. Nung. 1279.
Megj.: Széchenyi I. levelei. Bp. 1891. 3. k. 329-336. l.

1405. Lewis Ludwig: Documentarische Darlegung meiner Erlebnisse als Begründer der Freimaurerei in Österreich und Ungarn. [1889.] 112 f., töredékek. Oct. Germ. 319.
V. ö.: Lewis L.: Gesch. der Freimaurerei in Österreich und Ungarn. 2. Aufl. Leipz. 1872. Kéziratunk az eseményeket részletesebben tárgyalja. 1850-től fáradozott Mo-on a szabadkőmüvesség szolgálatában.

1406. Liber Normalium in Urbarialibus. Lat. és m. 19. sz. közepe. 526 f. Fol. Lat. 3400.

1407. Liber Resolutionum in objectis Urbarialibus pro Divisione Contributionali I-ma. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 114 f. Fol. Lat. 3422.

1408. Liberae Regiaeque Civitatis Carponensis Historico, Topographico, Politica Descriptio. 1824. 26 f. Quart. Lat. 519.

1409. Liberti Publii Littomerii [Széchényi Ferenc]: Patriotische [belső cím: Unpartheysche] Gedanken mit Bezug auf den Ofner Landtag 1790. 9 f. Tibolt M. írása, Széchenyi sk. javításaival. Fol. Germ. 213.
Ism.: B. Szabó L.: A sárvár-felsővidéki gr. Széchényi család tört. II. k. Bp. 1913. 337-344. l., v. ö. u. o.: 698. l. 218. jegyz.

1410. Libri Parochiae Budensis Soc. Iesu ab anno 1711 et sequentibus. Lat. és ném. 18. sz. - 19. sz. első fele. 1-20. k. Fol. Lat. 3754.
7. k. Prothocollum Benignarum Resolutionum Regiarum et Litterarum [110. o. Vicarialium emanatarum ab Anno 1794to (- 1830.) 412 f., részben nyomt.
8. k. Protocollum Benignarum Resolutionum Regiarum nec non Ordinationum Dioecesanarum ab Anno 1830o emanatarum usque Annum 1847 inclusive. 229 f.
16. k. Intimata Excelsae Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici emanata in Publico Ecclesiasticis. Anno D. 1789-1793. 71 f.
17. k. Protocollum dioecesarum 1848-1855. 199 f. - ff. 32-196. űres.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1391-1400. ] < - > [ 1411-1420 ]