[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1411-1420. ] < - > [ 1431-1440 ]

1421-1430. Lisznyay-Lónyay

1421. - -: Vegyes dolgozandók. 19. sz. 191 f. Oct. Hung. 878.
ff. 14-15. Nemzetünk embere Szabad Polgár Társunk ... kezdetü névnapi felköszöntő egy haladó politikushoz.
f. 24. Papgúnyoló vers.
f. 39. Magyar hivatalnokok c. vers azok ellen, akik az önkényuralmat szolgálják..
ff. 49-50. Követválasztási tudósítás Nógrádból. Fogalm.
[111. o.
f. 82. Üvölt a nép ... kezdetü forradalmi vers.
f. 83. Papellenes vers.
f. 87. Szabad a nép c. forradalmi vers.
f. 109. Meghalt Lengyelország ... kezdetü dal.
ff. 115-120. Másolat Hugo Victornak 1850-iki máj. 21-én a választási törvényjavaslat ellen tartott beszédéről.
f. 126. Éljen minden népfaj. Vers.
f. 146. Ballada Lendvai István 12 fiáról.

1422. - -: Velencze. Szontagh Pálnak. Vers. 2 f. An. lit.

1423. Litterae autographae Saeculi XVII. XVIII. XIX. in variis negotiis ad diversi Status Personas exaratae. Lat., m. és ném. 244 f. Quart. Lat. 773.

1424. Lonovics József beszédei. 1830 körül. 157 f. Fol. Hung. 1919.

1425. - - egyházi és országgyűlési beszédei. 19. sz. 257 f. Quart. Hung. 2664.
ff. 129-243. Országgyűlési beszéd-fogalmazványok, é. n.
f. 171. Apponyi György levele a magyar nyelv Horvátországban való használata tárgyában.

1426. - - iratai. M. és lat. 1793-1867. 1-4. k. Fol. Hung. 1920.

1427. - - iratai Horváth Mihály csődpöréről. 1861-1862. 2 drb. 4 f. An. lit.

1428. - - kisebb munkáinak kéziratai. 1) Az 1855-i concordatum. 2) Az angol türelem. 3) A Josephinismus. 19. sz. 96 f., autogr. Fol. Hung. 1917.
Megj.: 2) Bécs 185L, 3) Bécs 1851., szerző nélk.

1429. - - és Kunszt József levelezése. Lat. 1836-1865. 151 f. Quart. Lat. 2646.

1430. [Lónyay Menyhért:] Hazánk anyagi érdekeiről. I. Közlekedési eszközök; 2. füzet 2. r[ész]: a vasutakról. 1847. 88 f., másolat, autogr. javításokkal. Quart. Hung. 1171.
Megj.: Pest 1848.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1411-1420. ] < - > [ 1431-1440 ]