[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1421-1430. ] < - > [ 1441-1450 ]

1431-1440. Lónyay-Madarassy

1431. Lónyay Pál beszéde az adónak pengő pénzben fizetése tárgyában, Zemplén megye gyűlésén. 1823. 2 f. Fol. Hung. 616.

1432. Lovassy Istvánnak a királyi törvényes táblához felküldött folyamodványa, négy hónap óta fogságban tartott fia, Lovassy László érdekében. 2 f., más. An. lit.
Közli: Szentkirályi Gábor, Életképek 1848. II. 11. sz. 321-328. l.

1433. Lovassy László folyamodványa a Táblához elfogatása alkalmából. 1837. 16 f., másolat. Fol. Hung. 1788.

1434. Loysch Imre kéziratai. 19. sz. 17 f. Quart. Hung. 852.
f. 5. A köznép kimiveltetéséről.

Ludvigh János följegyzései ld. 940. sz.

1435. Madách Imre beszédei és hirlapi cikkei. 1840-1861. 70 f., autogr. Oct. Hung. 715.
Megj.: Madách I.: Ö. M. 1942. [112. o.

1436. - -: A civilisator. Comoedia Aristophanes modorában. 1859. 20 f., autogr. Quart. Hung. 2069.
Megj.: Madách I.: Ö. M. 1942. I. k. 463-508. l.

1437. - -: Vélemények Egy népszerű ujság lehető alapításáról. 1840 october 2?. 2 f. An. lit.

1438. - - és Szontagh Pál: Nógrádi képcsarnok. 1847. 25 f. Oct. Hung. 716.
Megj.: Madách I.: Ö. M. 1942, 1184-1192. l.

1439. Madách Imrét illető Nógrád vármegyei hivatalos iratok. 1861. 8 drb. 12 f. An. lit.
Részben megj.: Madách I.: Ö. M., II. k. 1942. V. ö.: u. o. 1212. l.

1440. [Madarassy Franciscus]: Dissertationes historico-criticae super quibusdam vetustiorum rerum Ungaricarum capitibus. 1832. körül. 57 f. Fol. Lat. 3969.
Eredeti fogalmazvány. f. 42-től u. a. mégegyszer töredékesen.
Cenz. pld. - Megj.: Pozsony 1832. név n. A kiadás lényegtelen részletekben eltér a kézirattól.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1421-1430. ] < - > [ 1441-1450 ]