[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1451-1460. ] < - > [ 1471-1480 ]

1461-1470. Magyarország-Manuscripta

1461. Magyarország és Ausztria viszonya. 19. sz. közepe. 27 f. Quart. Hung. 1596.

1462. Magyarországot illető politikai Költemények. M., lat. és ném. Budán 1790. 30 f. Quart. Hung. 200.

Der Majestätsprozess ld. Berzeviczy Gergely.

1463. Majláth Johann: Geschichte der Fronde oder der Bewegungen in Frankreich während der Minderjährigkeit Luclwig XIV. (nach Histoire de la fronde par M. le Comte de Sainte-Aulaire) bearbeitet von - -. Zeit 1642-1652. 19. sz. 136 f. Fol. Germ. 1082.

1464. Majthényi Tádé: Rövid értékezés Honyi Kereskedésünkrűl, mint Nemzeti Vagyonunk gyarapodásának Fő-Kútfejéről, mily karban légyen az mostanában? ... Egy Toldalékkal a Nemzeti Kereskedő Társaság Felállításáról, mint egy fő Segéd-eszközrül külső Kereset-forgásunk helyreállitására. Budán 1826. 29 f. Quart. Hung. 62.

1465. Mandata regia et Intimata Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici ab 1623 usque 1798. emanata. 18. sz. 116 f. Fol. Lat. 740.

1466. Manipulus diplomaticus, statisticus, publico-politicus. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 169 f. Fol. Lat. 2312.
Tartalma: országgyűlési iratok 1792-1807., helytartótanácsi, megyei iratok, felterjesztések.

1467. Manipulus diversorum Diplomatum, Litterarum, Sermonum, Repraesentationum, Intimatorum, Statutorum etc. 13 - 18. sz.-i iratok 18. sz.-i másolatai. 241 f. Fol. Lat. 2313.

1468. Manuscripta Benigni Urbarii et altissimarum Resolutionum eatenus editarum. 18. sz. 107 f. Quart. Lat. 2128.

1469. Manuscripta Kovachichiana veterem legislationem hungaricam concernentia. 19. sz. eleje. 60 f. Fol. Lat. 156.
ff. 1-14. Kovachich Josephus Nicolaus: Monumenta veteris legislationis Hungaricae. - Megj.: Kolozsvár 1815.
ff. 16-44. Lectiones variantes Decretorum. Adatgyűjtés Kovachich József Miklós Pesten 1816-ban ugyanilyen címen megj. művéhez.
ff. 48-60. Kovachich Josephus Nicolaus: Leges Comitiales de Exercituatione et Subsidiis sonantes.

1470. Manuscripta minuta poetica collecta per Mathiam Vuchetich. 18. sz. 3 drb. Quart. Germ. 589.
Köztük: Lied des freyen Mannes (Nach der Melodie des Vogelfüngers aus der Zauberflöte). 3 f. - Eml. a bécsi áll. levéltár Vertr. Acten fasc. 53. példánya alapján, és első 2 versszakát közli Eckhardt S.: A fr. forrad. eszméi Magyarországon. Bp. é. n.158.1. (Ember és Term. 7. k.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1451-1460. ] < - > [ 1471-1480 ]