[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1471-1480. ] < - > [ 1491-1500 ]

1481-1490. [Martinovics-Mátyási

1481. [Martinovics Ignác]: Status Regni Hungariae Anno 1792 et 1793. 18. sz. 24 f. Oct. Lat. 589.
Csekély eltéréseket mutat az 1792-ben név és hely nélkül kiadott műtől.

1482. Martinovich Ignatii Josephi et sociorum, criminis laesae Maiestatis reorum, processum criminalem concernentia Acta diversa. 1794-1795. 12 f. Fol. Lat. 1797.
Megyei felterjesztések, Németh János beadványai, az elítéltek névsora.

1483. Martinovicsianae coniurationis complicum series captivorum in arce Budensi. 1795. 4 f. Fol. Lat. 395.

1484. A Martinovics-összeesküvésre vonatkozó iratok. A bécsi belügy- és hadügy-minisztériumok levéltáraiban másoltatta, és a M. N. Muzeum könyvtárának ajánlja Fraknói Vilmos. Ném. 122 f. Fol. Germ. 1071.
V. ö.: Fraknói V.: Martinovics és társainak összeesküvése. Bp. 1880. VIII. l.

1485. [Márton Lajos]: Országgyülési tudósítások. [Följegyezte - -, Dercsényi János megbizásából.] 1843 máj. 17 - 1844 szept. 27. 298 f. Quart. Hung. 1984.

1486. Másolatok. Levéltári másolatok. 19. sz. eleje. 139 f. Fol. Lat. 3990.
f. 21. Acta Comitiorum R. H. in I. R. C. Posoniensem in diem 11 Sept. 1825. indictorum. Tomus I. Posonii 1825-27. fol. 21. 22.1. (Nyomtatv. másolata.)

1487. Mátray Gábor: Magyar szinészet története Pesten. 1837. 16 f. Quart. Hung. 2146. [117. o.

1488. - -: Töredék-jegyezmények Magyarország történetéből. Írta - - 1848/49-ben. 137 f. Quart. Hung. 626.
Naplószerű följegyzések 1848 dec. - 1849 nov.

1489. Mátyási József levelezése és egyéb iratai. 1787-1833. 26 f. Fol. Hung. 1132.
f. 3. Pasquillus 1790-ből (lat. ny.) gr. Fekete ellen. Megj.: Keresztesi József naplója, Bpest 1882. 279. l. [A verset nem Mátyási írta.]

1490. - - munkáji. 1792-1794. 121 f. Quart. Hung. 5.
ff. 117v-121v: Hunniával való beszélgetése egy Magyarnak. 1807. Az országgyűlés alkalmából készült vers, a papság politikai hatalma ellen. Változata az Oct. Hung. 58. (
1491. sz.) ff. 15-18-on található versnek.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1471-1480. ] < - > [ 1491-1500 ]