[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1481-1490. ] < - > [ 1501-1510 ]

1491-1500. Mátyási-Mednyánszky

1491. - - Nyomtatatlan Verseinek gyűjteménye. Leírogatta és magának a Szerzőnek szavai után megigazgatta Gyárfás Pál 1808-1819-ig. 185 f. Oct. Hung. 58.
ff. 15-18.: Szükség é a papoknak az Ország dolgába szólni? 1790/1-ki Diétakor. Változatát ld. még: Quart. Hung. 5. ff. 118v-128v. (
1490. sz.)

1492. A Maubeuge-i francia forradalmi csapatok kéziratos parancskönyve. Fr. 1793. 93 f. Oct. Gall. 18.

1493. Mayer Ludwig [?]: Aus dem Leben eines ungarischen Barons. Episode aus dem ungarisch-serbischen Kriege. Von - -. 1854. 56 f., más. Oct. Germ. 266.

1494. [- -]: u. a., év n. 32 f., más. Oct. Germ. 311.
Szabad fordításban, néhány jegyzet-kiegészítéssel, forrás, szerző említése nélkül közölte: Grosschmid Gábor: Az utolsó báró Kray a szerbek között 1848-1849. címen, A Bács-Bodrogh Megyei Tört. Társ. Évk. II. évf., Zombor 1886., 97-121. és 129-155. l. - A munka szerzője minden valószínűség szerint Mayer L., Kray titkára, nem pedig, ahogy ezt Ernyey J. az Oct. Germ. 311. elé irt feljegyzése szerint feltételezi, Kray Nep. János egyik unokája.

1495. Mayr József különféle feljegyzései. Ném. és fr. 10 drb. 13 f. An. lit.
Köztük:
a) Mayr J. őrnagy (Sümeg) életrajzi feljegyzései a katonai akciókról, amelyekben 1789 és 1793 között résztvett. 2 f.
b) Feljegyzések az 1793-94.-i franciországi és belgiumi hadjáratról. 2 f.
c) Les cinq voyelles 1793. 1 f. Gúnydal a forradalmi fr, hadseregről.

1496. Medgyes Lajos költeményei. 1846-1870. 1-2. k. Quart. Hung. 2410.
Legnagyobbrészt megj.: Medgyes L.: Költemények. Brassó 1904.

1497. - - költeményei: 1) Béranger utolsó dala. 1860. 2) Ossziáni árnyak. 1857. 4 f. An. lit.
Megj.: 1) u. o. 194-195. l., 2) u. o. 188-189. l.

1498. - -: Őszinte szó (Decz. 1862.) Torma Károlynak emlékül 1865. nov. 8. Vers. 2 f. An. lit.
Megj.: Őszinte szó (1861.) címen u. o. 198-199. l.

1499. Meditatio Conceptus historico-politici Legibus Juris Publici illustrata de Regimine Austriaco in Hungaria. 1790. 10 f. Fol. Lat. 485. [118. o.

1500. Mednyánszky Aiois: Bank-Ansichten. Az 1830-as, 1840-es évekből. 223 f. Quart. Germ. 830.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1481-1490. ] < - > [ 1501-1510 ]