[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1491-1500. ] < - > [ 1511-1520 ]

1501-1510. Mednyánszky-Memorialia

1501. [- -]: Materialien zu einer künftigen Geschichte des zwischen Frankreich und Preussen im J. 1806 ausgebrochenen Krieges. Von einem Zeitgenossen zusammengetragen. 141 f. Quart. Germ. 826.

1502. - -: Minutae Conceptuum variorum. Ném. 19. sz. első fele. 325 f. Quart. Germ. 827.
ff. 50-60. Die Militärische Louisens Akademie zu Waitzen. [Tervezet, 1812 körül.]
ff. 75-82. Uiber Robotreluirung rücksichtlich auf Ungarn. 1815. Megj.: Oekonomische Neuigkeiten u. Verhandlungen. 1815. 233-237. l.
ff. 82-88. Uiber die Taxirung der Handwerker in Ungarn. 1815., valamint egyéb gazdasági, technikai, tört. érdekességű cikkek, melyek külföldi folyóiratokban jelentek meg. - V. ö.: Kőrösy L.: Rumy élete. Bp. 1880. 31. l.

1503. - -: Oekonomische Studien. Ném. és lat. 19. sz. első fele. 102 f., részben nyomt. Quart. Germ. 823.
ff. 1-27. Auszug aus dem Plan über Errichtung einer Bank des Kaiserthums Oesterreich ... 1805.
ff. 31-43. Ueber Spar-Kassen.
ff. 46-59. Die Ministerielle u. die Oppositions Partei in Staaten, deren Grundgesetze vom Stellvertrettungs System ausgehen. 1821.

1504. Mednyánszky Dénes: Hellénül két levél Ürményi Miksához, egy Garay-féle hősballada fordítása. 1848-1849. 6 f., más. Quart. Graec. 11.
"Emlékezetül ifjukori tanulmányokra letisztáztam 1888. Máj. br. Mednyánszky Dénes."

1505. Mednyanszkyana Collectanea. Mednyánszkz Alajos gyűjteménye. Lat., ném. és fr. 19. sz. eleje. 1-2. k. Quart. Lat. 2343.
1. k. ff. 134-157. Tageblatt. (Naplószerű feljegyzések az 1811. augusztus-novemberi országgyűlésről.)
ff. 162-191. Diarium in deutscher Sprache. - Französische Zeitung Artickel, - Verse und Pasquille, sämtlich den Landtag von Anno 1825/6 betreffend.
ff. 192-207. Der Palatin Georg Thurzo. 1822. Cenz. nem eng. - Megj.: Hormayr-Mednyánszky: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Wien 1824. 1-38. l.
2. k. ff. 79-84. Sur le principe de l'Esclavage en Hongrie et son état actuel.

1506. Mein Tagebuch. Ismeretlen nő naplója. Pest 1848. jan. 1 - 1849. dec. 31. 28 f. Quart. Germ. 949.
Forradalmi és harci események a fővárosban; visszhangjuk a polgárság, főleg a tanulóifjúság és a tanárság köreiben.

1507. Mémoires Sur la Campagne de 1800. 92 f. Oct. Gall. 4.

1508. Memorabilia Regnicolaria de Annis 1781. usque 1788. inclusive. 171 f. Fol. Lat. 399.
ff. 169-171. Copia Responsi ... Regni Palatino Archi: Duci Leopoldo intuitu Perpetuitatis Officii Supremi Comitatuum Trenchiniensis et Lyptoviensis Comitis dati ... Dubniczae die 27a Septembris 1791. [119. o.

1509. Memorialia latina. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 87 f. Quart. Lat. 1854.
ff. 11-13. Ode ad Libertatem Hungaricam. Megj. h. é. n.
f. 15. Pasquillus sub regimine Francisci.
ff. 17-36. Néhány megyei felterjesztés 1831-ből, részben a lengyel kérdésre vonatkozólag.

1510. Memorialia minora varii argumenti, 18-19. sz. 11 f. Fol. Lat. 2927.
f. 8. Csatolmányok azon levélhez, mellyet egy karlopági Kapucinus az illyr nemzetség tárgyában egy terzáthi szerzeteshez intézett 1843-ki julius 20-án.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1491-1500. ] < - > [ 1511-1520 ]