[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1501-1510. ] < - > [ 1521-1530 ]

1511-1520. Memorialia-Metternich

1511. Memorialia varii argumenti. 1790-1820. 12 f. Quart. Lat. 1875.
Néhány életrajzi adat a Martinovics-összeesküvés résztvevőiről. Rövid politikai beszédek szövege.

1512. Mennyből jött levél. Gúnyköltemény. 1823. 6 f. Fol. Hung. 1779.

1513. Mérey Sándor hátrahagyott irományai a pesti nemzeti játékszín kezdetéire. 1802-1816. 135 f. Fol. Hung. 1129.
gyűjtőívek, jegyzőkönyvi kivonatok, kérvények, nyugták, Wesselényi Miklós autogr. levelei (ff. 92-93, 106-107.) stb. Részben közölte Bayer József: Br. Wesselényi Miklós pesti szintársulata történetéhez címen, az ITK. 1. k. 1891. 221-233. l.

1514. Mertz Friedrich Wilhelm önéletrajza. Ném. 1796-1845. 29 f. Fol. Germ. 1278.
Résztvett a napoleoni és a későbbi hadjáratokban. Egyideig a komáromi vár parancsnoka volt.

1515. Mes[kó Jakab] jóslatai (separatum votum). Enyitskén 1831. júl. 19., 15 f. Quart. Hung. 1950.
A kézirat régi, téves Címe: "Ország Gyülési dictiók." - Megj.: Sárospataki Füzetek. VIII. k. 1864, 161-178. l. a köv. címen: Br. M. J. jóslatai (votum separatum), a vallástanitói kar célosabb elrendelése, a nevelés lelkesebb előmozditása és a nemzeti édes nyelv kimivelése tárgyaira nézve 1832. esztendőben. A kézirat némileg eltér a kiadott szövegtől és erősen rongált állapotban van.

1516. Mészáros Lázár: Egy emberi élet töredékei. Önéletrajz. 19. sz. 45 f., részben autogr. Fol. Hung. 1377.

1517. - - naplója. 1849-50. 87 f., autogr. Oct. Hung. 377.

1518. Metaphysick oder Erkenntniss-Lehre. M., ném. és lat. 19. sz. első fele. 72 f., töredékek, Szlemenics Pál tulajdona. Oct. Germ. 181.
ff. 49-62. Mo. különb. intézményeinek leirása (töredék). Szerző szerint Mo. haszna azt kívánja, hogy az "Ausztriai egyéb tartományokkal egyesülve légyen."

1519. Meth Josef v. Ternschild: Wiederlegung der vom H. Hofkammer Vice Buchhalter v. Matheser gegen die ... neue Wirtschafts-Rechnungs-Methode gemachten Bemerkungen. Ofen 1804. 72 f. Fol. Germ. 264.

1520. Metternich Kelemen: Aphoristische Bemerkungen über die ungarischen Zustande zu Ende des Jahres 1844. Abgegeben an den Herrn Grafen Apponyi. 20 f., sk. aláírás. Apponyi Antal dipl. irat. II. [120. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1501-1510. ] < - > [ 1521-1530 ]