[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1541-1550. ] < - > [ 1561-1570 ]

1551-1560. Miscellanea.-Miscellanea

1551. Miscellanea. Külömbfélék. Fragmentum Juris Ecclesiastici Evangelicorum utriusque Confessionis in Hungaria, ex Legibus et Benignis Intimatis Excelsi Consilii Regii erutum, Ministros Ecclesiae concernens. Anno 1808. Posonii descriptum per I. F. (Johannes Farkas.) Lat. és m. 140 f. Quart. Lat. 2151.

1552. Miscellanea. Lat. és m. 19. sz., 132 f. Fol. Hung. 946.
Országgyűlési, megyei közgyűlési beszédek, követi utasítások, pasquillusok.

1553. Miscellanea. M. és lat. 19. sz. 95 f., másolatok. Fol. Hung. 1034.
f. 3. Deák F. beszéde 1840. febr. 5. az ujoncok ajánlása tárgyában. Megj.: Deák F. beszédei 2. kiad. 1. k.
f. 14. Wesselényi M. úr beszédje Szatmár vármegye rendeihez a lengyelek ügyében. - U. a. mint Fol. Hung. 1084. ff. 7-9. (
2704. sz.) - Megjelenést és utalásokat ld. ott.
f.19. Felsőbüki Nagy Pál beszédje az 1834 nov. 10-i országos ülésben U. a. mint Quart. Hung. 2149. (1613. sz.) Ld. ott.
f. 26. A magyar ifjuság felszólalása Felsőbüki Nagy Pál ellen.
f. 28-29. Wesselényi M. beszédje Szatmár m. közgyűlésén Kölcsey lemondása alkalrnával. 1834. - Ld. még Fol. Hung. 1031. (2621. sz.)
f. 29. Balogh János, Bars m. követének beszéde az országgyűlésen 1835. Wesselényi mellett. - Ld. még Fol. Hung. 1031. (2621. sz.)
f. 30. Beöthy Ödön orsz. gyűlési beszéde Wesselényi mellett 1835 jún. 16. Ld. még: Fol. Hung. 1990. (2619. sz.)
f. 32. Borsiczky trencsénmegyei követ orsz. gyűlési beszéde Wesselényi mellett 1835 jún. 22. Ld. még: Fol. Hung. 1990. (2619. sz.)
fol. 33. Deák F. beszédje a szólásszabadság és Wesselényi mellett az orsz. gyűlésen 1835 aug. 5. Megj.: Deák F. beszédei. 2. kiad. 1. k.
f. 38. A' Magyar Nemzet sérelme. Egy alkotmányos Szózat a Magyarokhoz 1833. (Ford.) Ld. még: Oct. Germ. 188. ff. 2-105. (500. sz.) és Quart. Hung. 2627. (1451. sz.)
f. 54. Deák F. válasza Eötvös J. tisztelgő beszédjére 1863. Megj.: Deák F. beszédei. 2. kiad. 3. k. 315-317. l.
[124. o.
ff. 66-67. Hadiszék elébe idézettek névsora 1850.
ff. 70-75. Lengyelek a Magyarokhoz. Aprónyomtatvány m. és lat. ny. Paris 1832. (Az országgyűléshez intézett irat eredeti aláírásokkal.)
ff. 76-81. A Martinovics és társai ellen emelt vádról. Nyomtatvány 1795. m, és lat. ny.
ff. 82-83. A Martinovics-összeesküvés szereplőinek felsorolása és Életfája".
f. 86. Schodel-nő toilette dala. Irta A. Z. [nacionalista gúnyvers.]
f. 90. Peters Iten politisches Testament.
f. 92. Pest megye körlevele a horvátországi mozgalmakról. 1845.

1554. Miscellanea. Versek. - 18.-19. sz. 46 f. Fol. Hung. 1058.

1555. Miscellanea Ad Historiam Comitatus Ugotsensis ... collecta ab Antonio Szirmay ... 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 71 f. Fol. Lat. 308.

1556. Miscellanea argumenti diplomatici. Lat., m., ném. és fr. 14-19. sz.-i iratok 18-19. sz.-i másolatai. 181 f. Fol. Lat. 2323.

1557. Miscellanea Diaetalia Annorum 1790. et 1796. 55 f., részben nyomt. Fol. Lat. 667.

1558. Miscellanea diversorum Instrumentorum Litteralium. Lat., m. és ném. 13-19. sz.-i iratok, részben 19. sz.-i másolatban. 248 f., részben nyomt. Fol. Lat. 2327.

1559. Miscellanea historica de R. Hungariae. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat., m. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 255 f. Fol. Lat. 3799.
Vegyes hivatali és földrajzi-statisztikai iratok. Jellemző a gyűjtemény második részének tárgyköre:
ff. 139-146. Reflexiones contra Grossing Jus publ. Hungariae.
ff. 177-179. Lovassy és Tormássy féle politikai bűnperben hozott itéletek. Nyomtatványok. 1837.
ff. 180-183. Martinovics összeesküvésére vonatkozó iratok.
ff. 187-188. Parasztok Decretomja 1790.
ff. 188-198. Gyurikovits: Planum politicum ... 1805. U. a. mint Fol. Lat. 3797. ff. 86-99. (
104. sz.)
f. 244. Bauern Vater unser. Nyomt.

1560. Miscellanea historica patrias res complectentia per Georgium Gyurikovits collecta. 1814. Lat., m. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 242 f. Quart. Lat. 2444.
ff. 21-24. Quam sublimis Nobilium sit dignitas.
ff. 120-121. Aufsütze über Ungarn. In [den] Vaterländischen Blättern für den Österreichischen Kaiserstaat 1811-1813.
ff. 122-124. Der Fürst Karl v. Schwarzenberg. Der Fürstv. Metternich.
ff. 125-127. Impopulatio Regni Hungariae secundum Comitatus et Districtus. 1787 és 1805.
ff. 178-181. Martinowicz [!] kein Ex-Jesuit, sondern ein Ex-Pauliner, und Mürtyrer der Aufklürung: ein wahres psychologisches Phoenomen. ... (Schlötzers [!] Staats Anzeigen Heft XXX. Nro 21. pag.158.) - Más kéz ugyanitt adatokat jegyzett fel Martinovics haláláról.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1541-1550. ] < - > [ 1561-1570 ]