[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1551-1560. ] < - > [ 1571-1580 ]

1561-1570. Miscellanea-Miscellanea

1561. Miscellanea litteraria per Georgium Gyurikovits collecta. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 96 f. Quart. Lat. 2446.
ff. 37-44. Gyurikovits Joannes: Opinio de Qualiter ad effectum deducendo [125. o. Articulo XXI, in praeterlapsa Anno 1791. conclusa Diaeta condito. Pestini 1791. Megj. név n.
ff. 53-54. Congregation des Löbl. Pesther Comitats gehalten d. 26. u. 27. Aug. 1840. über die gemischten Ehen.
f. 55. Litterae Georgii Dósa. - Megj. először: Wagner: Analecta Scepusii, 1778. IV. 35-36. l. E kiáltvány összes kiadásairól és szövegváltozatairól; Márki Sándor: Dósa György és forradalma. Bp. 1883. 94. l.
ff. 63-64. In einem von Kaschau den 12. Aug. 1831. datirten Brief sind von dem Bauern-Aufstand in Zempliner Comitat folgende entsetzliche enthalten ... - Mellette egy levél Lőcséről Chéffalvay Jánostól 1831. aug. 16.-ról ugyanerre vonatkozólag.
ff. 74-85. Das Buonapartesche Geschlechts-Register (továbbá a napoleoni békék és konkordátum szövege).

1562. Miscellanea oeconomica collecta per Nicolaum Jankowich [Jankovich]. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 6 f. Fol. Lat. 1574.

1563. Miscellanea Oratoria, Epistolaria, Statistica, Politica, Inscriptionalia, Elogiaria, Poetica et Historica per me [Michael Norbert B. Fischer] collecta. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 138 f. Quart Lat 2398.
Egyházi, jogi és megyei beszédek.
ff. 21-22. Kossuth Törvényhatósági Tudósitásai ellen kiadott rendelet.
ff. 31-36. Napló Töredékek Kazinczy Ferenc papirosaiból. 1792-1810. - Részben u. a. mint Quart. Hung. 1403. (
1068. sz.)
ff. 56-132. üres.

1564. Miscellanea plurimum Argumenti Diplomatici. Lat., m. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 179 f. Fol. Lat. 2324.

1565. Miscellanea poetica Auctoribus Hungaris. Lat., ném. és fr. 17-18. sz. 119 f. Fol. Lat. 1698.

1566. Miscellanea politica. Lat. és m. 18. sz. 101 f. Fol. Lat. 717.
Országgyűlési iratok.

1567. Miscellanea Siculica, sive Deductiones quibus Nationis Siculicae Jura examinantur, et definiuntur. Lat. és m. 18. sz. 30 f. Fol. Lat. 1790.
ff. 1-5. Ad Quaestionem: An Siculi Primipili et Pixidarii vere Nobiles sint, et ab onere contributionis immunes de jure reddi possint, aut non?
ff. 18-21. Legalis status Nobilitatis Siculicae.

1568. Miscellanea slavica poetica. 19. sz. 6 drb. 18 f. Quart. Slav. 63.
1) Kadawý Jan: Kwjtek na hrob ... Amalie Marie Herminy ... 2 f. Cenz, pld. Megj.: Pest 1842.
3) Ad Parochum. Szlov. 2 f. Gúnyvers.
5) Hollý Ján - Petrovics Jozef: Peseň ... Pánu Álešowi Jordanskému ... a ... Pánu Marťinowi Miškolcimu ... 1839. 4 f. Cenz. pld. - Hollý két verse megj.: Básňe I. k. 1841. c. művében, 103-105. és 172-173. l.
6) Vlaovics Athanáz köszöntő versei Nádasdy Ferenc kalocsai érsekhez. Szerb. Buda 1845. 6 f. Cenz. pld.

1569. Miscellanea slavica prosaica. 19. sz. 5 drb. 17 f. Quart. Slav. 65.
2) Pozwáňi ku Podpisu na Dilo pod Názwem Básňe Gana Hollého. Buda 1841, és u. a. németül is. 4 f. Cenz, pld.
3) Operum Hollyanorum: [126. o. Básňe Gana Hollého Tomo tertio ... praefigenda biographia Ejusdem. 2 f. Cenz. pld.
4) Kollár Ján: Kocel. 2 f. Cenz. pld. - Megj.: Zora IV, k. 1840. 7-10. l.

1570. Miscellanea slavica prosaica. 19. sz. 3 drb. 26 f. Oct. Slav. 44.
1) Slowák o národnosti Jlirské: pogednánj poslané ze Záhřebu od Bohuslawa Nitranského. Zahreb 1841. 10 f. Cenz. pld.
2) Potřebná oprawa. žaloby maďarských časnjku na Ludewjta Stúra. 4 f. Cenz. pld. - Megj.: Tatranka. II. k. 2. Pozsony 1841. 28-35. l.
3) Odpowěd na psanj Negmenowaného x. y. z. ... od A. Horislova Skultétyho, preložená z magyarského od Ondr. Durčeka. 8 f. Cenz. pld. 1841. [A Társalkodó 1841. 6. számában megj. Válasz c. cikk. ford.]

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1551-1560. ] < - > [ 1571-1580 ]