[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1561-1570. ] < - > [ 1581-1590 ]

1571-1580. Miskolczi-Molnár

1571. Miskolczi Károly: Beszélgetések - az asszonyi nem fenforgó ügyében. 1826. 10 f. Quart. Hung. 655.

1572. Mitterpacher Ludovicus: Oeconomia ruralis. Ex praelectionibus Ludovici Mitterpacher conscripta per Stephanum Horvát. 19. sz. eleje. 1-2. k. Quart. Lat. 1902.

1573. Móga János katonai feljegyzése az 1848-as szabadságharcból. Ném. Fehérvár, 1848. szept. 23. 1 f., sk. aláirás. An. lit.
Csányihoz, a csapatok ellátása tárgyában.

1574. Mokry Benjamin: Dissertatio de cultura Aceris in Hungaria et exinde producendo sacharo. Papae 1810, diebus Septembris. 32 f. Quart. Lat. 1668.

1575. Molitor August[?]: Aus den Papieren eines Honvéd-Artilleristen. 1850. 26 f. Fol. Germ. 1189.
ff. 1-12. Molnár "Vormeister": Aus den Papieren eines Honvéd-Artilleristen, (m.-ról ném.-re ford. Stern Dávid).
ff. 13-18. Opitz Wilhelm: Das Observationscorps der zipser Nationalgarde an der Grenze von Galizien im Oct. 1848. [törölve]. An der galizischen Grenze. Leutschau am 1-ten April 1850.
ff. 19-26. Die Waffenthaten der Hurbaniten. (Aus dem slowakischen der slečinka Lilla K - - r.)
Valamennyi egy "Skizzen aus dem ung. Krieg" c. kiadvány számára készült v. gyűjtetett össze.

1576. Molitor August: Der Heimgekehrte. Lustspiel in drei Aufzügen. 22 f. Fol. Germ. 1188.
A vígjáték hőse egy hazatért emigráns.

1577. - -: Jugendsünden. 1840-1850. Versek. 37 f. Fol. Germ. 1186.
Költemények Magyarországnak a forradalom előtti politikai helyzetéről, a szabadságharcrol és a bujdosás keserveiről.

1578. - -: Kurze Notizen über Ungarn die sich seit 1849 in California aufgehalten haben. San Francisco am 25. August 1864. 4 f. Quart. Germ. 886.

1579. - -: Memoir of Alexander Petőfi. 9 f. Quart. Angl. 9.
Molitor úgylátszik Petőfi: Poems c. fordításának (Quart. Angl. 8.
1861. sz.) bevezetőjének szánta.

Molitor August: Paraphrasen ld. Petőfi Sándor.

1580. Molnár Johann: Das Bild Leopolds des II. ... eine Predigt ... mit einem Anhang historischer, literörischer und politischer Anmerkungen, die, einen Theil seiner weisen Regierung in Toskana beleuchten ... 45 f. Oct. Germ. 55.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1791.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1561-1570. ] < - > [ 1581-1590 ]