[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1571-1580. ] < - > [ 1591-1600 ]

1581-1590. Molnár-Muskatirovits

1581. - -: Die Christliche Vaterlandsliebe, eine Jubelpredigt zur hundertjahrigen Feyer der freystödtischen Gerechtsame, welche die Stadt Pesth am 23 Okt. 1703 von ... Leopold denz Ersten wieder erhalten hat. 1803. 34 f. Oct. Gernz. 57.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1803.

1582. - -: Das Glück eines wahren Christen, eine Trauerrede bey dem Sarge des ... Herrn Joseph ... Reichs Grafen Teleky von Szék ... gehalten in ... Pest am 4-ten September 1797. von - -. 25 f. Quart. Germ. 333.
Cenz. pld.

1583. [- -]: Präliminarien zu einer historisch-kritischen Untersuchung über die Rechte und Freyheiten der protestantischen Kirche in Ungarn. ... Gedruckt im protestantischen Deutschlande 1790. 15 f., más. Quart. Germ. 906.
Megj.: 1790. H. és ny. n.

1584. Montesquieu [Charles-Louis]: A törvények lelke. Ford.: Kazinczy Ferenc. Töredék. 1793. 6 f., autogr. Fol. Hung. 872.
Bevezetés és I-III. rész.

Morcrette Jakob ld. Bizonyságlevél.

1585. Móricz Károly: Nem a születés, hanem a tudományok teszik az embert emberré. Irta 1818-ban és elmondta márcz. 4 az udvarhelyi ref. coll. philologiai prof. Karátson Sámuel institutumi szerint. - -. Székelyudvarhely 1822. 6 f. Oct. Hung. 322.

1586. Mortis Illésházy Antonii documenta duo. 1799. 2 f. Fol. Lat. 1470.

1587. Motiva Liberae Regiaeque Civitatis Poseganae pro Academia restabilienda sub Comitiis Anni 1790 proposita. 18. sz. 26 f. Fol. Lat. 1294.

1588. Mörkenstein Joseph v.: Geschichte der Erbtochter der erhabnesten Hauses Habsburg Maria Theresia. 1796. 56 f. Quart. Germ. 55.
A vitéz m. nemeseknek ajánlva. - Széchényi F. gyűjteményéből.

1589. Mulattatók tára vagyis időt töltő gyűjtemények. M., lat. és szlov. (Öszve írta Kelecsényi és hrabói Kelecsényi József. 1787. 1-10 füzetkeben. 1832-1840-ik évig. Oct. Hung. 497.

1590. Muskatirovits Joannes: Projectum pro Gravaminibus et Postulatis Inclytae Nationis Serbicae seu Rascianae. Anno 1790. 34 f. Fol. Lat. 657.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1571-1580. ] < - > [ 1591-1600 ]