[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1581-1590. ] < - > [ 1601-1610 ]

1591-1600. Mutationes Articulorum-Nagy

1591. Mutationes Articulorum Montanisticorum. 1791-1794. 22 f. Fol. Lat. 660.
V. ö. Fol. Lat. 696. (
1676. sz.) [128. o.

1592. [Nagy Ferenc]: Funiculus Triplex Dissolutus, sive Pacifícationes: Viennensis, Niklsburgensis, Lincziensis ab Textura Privati Veridici explicatae ... Posonii 1790. per Publium A. P. 19 f. Quart. Lat. 312.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1790. - Szerzöje Szinnyei szerint Nagy Ferenc.

1593. Nagy Ferenc, Hegyaljai: Emléklapok 1848-tól kezdve. Versek. Írta - -. 1848-1868. 575 f. Quart. Hung. 1565.

1594. Nagy Franciscus, vályi: Oda ad Zemplinienses Proceres Nobilesque Inclytissimos, quum Pro... Regis Francisci IIdi Majestate, Austriaci Imperii Haereditarii Diademata aucta, Deo grates publice persolverent Sátor-allya Újjhelyini ... 1804. 7 f. Quart. Lat. 1574.
Megj.: Nagy Francisci ... Carmina latina. S. Patakini 1820. 13-16. l.

1595. Nagy Gábor jegyzeményei és Szücs István bécsi Ágens levelei a magyar kereskedelem érdekében. [Belső cím]: Commercium Hungaricum. 1823-1829. 22 f. Quart. Hung. 986.

1596. Nagy [Gábor] Gabrielis Collectio Actorum Diplomaticorum Civitatem L. R. Debrecinum intuitu statistico ac historico respicientium. [Belső cím:] Analecta Gabrielis Nagy. Tomus XXIX. Debreczinensia. Lat. és m. 1805-1819. 89 f. Fol. Lat. 3189.

1597. Nagy Georg: Die angenehmen und widrigen Schicksale eines 30jährigen Contribuenten in einer Biographie beschrieben vom - -. 1810-ig terj. 31 f. Fol. Germ. 788.
Eml.: Thienemann Tivadar: Ném. és m. nyelvújító törekvések. Bp. 1912. 30. l. 7. jegyz. (Ném. phil. dolg. I.)

1598. Nagy Géza Kossuth Lajosra és családjára vonatkozó adatgyűjtése. 19. sz. 113 f. Fol. Hung. 1972.

1599. Nagy Gyula, Tasnádi: Iratok Zemplén vármegye monográfiájához. 19. sz. 1-5. k. Fol. Hung. 1932.

1600. Nagy Ignác: Tisztújítás. Eredeti vígjáték 4 felvonásban. 1842. 47 f. Quart. Hung. 1391.
Cenz. pld. - Megj.: Eredeti játékszin XI. k.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1581-1590. ] < - > [ 1601-1610 ]