[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1591-1600. ] < - > [ 1611-1620 ]

1601-1610. Nagy-Nagy

1601. Nagy Imre, Alsó-szopori [ön]életrajzi adatai és műveinek lajstroma. 1822-1892. 8 f. An. lit.
V. ö.: Fejérpataky L.: Emlékbeszéd a. Nagy I. a M. Tud. Akad. r. tagja felett. Bp. 1897. (Emlékbeszédek IX. k. 1899. 3. sz.) 5-6. l.

1602. Nagy Imre Vegyes Iratai. 18-19. sz. 71 f. Fol. Hung. 1098.
ff. 38-43. Gervay Károly: Ribiánszky József 1825/26-iki évi Komáromi oskola társam jegyzetei 1849 évi hadjáratról. Buda 1873.

1603. - - vegyes irodalmi dolgozatai. 1840-41. 106 f. Fol. Hung. 1097.
ff. 1-18. A jobbágyság birtokairól és jogairól.

1604. Nagy János versei. Győr 1804-1808. 65 f. Quart. Hung. 210.
1) Hála-adó Öröm mellyel Felséges Koronás Királlyának a Magyar Nyelv erántt 1802dik Esztendőbe Mártiusnak 17dik napjánn ki adott és közönségessé tétetett kegyelmes maga meg határozásáértt áldozik [129. o. egy Magyar Jobbágy.
2) A Magyar Kurirban Nro 31 ddo 17ae Aprilis 1804 pag. 482-483. ki hirdettetett Jutalom Kérdésekre való Felelet. 1804. (A magyar nyelvről.)

1605. Nagy Joannes: Arbor libertatis. Jaurini 1800. 32 f. Quart. Lat. 678.
Elméleti fejtegetés a szabadságról.

1606. [Nagy Lajos] följegyzései az 1848/49-i román pusztításokról. 19. sz. 15 f. Quart. Hung. 2584.

1607. Nagy László, Peretsényi ... Különféle Értekezései. 1818. 118 f. Quart. Hung. 13.
ff. 36-45. Az Aradi Hivségnek kinyilatkoztatott Záloga. [I. Ferenc születésnapján elmondott beszéd.]
ff. 49-52. Emlékezete Némelly, divattyából kimentt Itéleteknek, melylyek az Emberi Nemzet felvilágosodásával megszüntek.
ff. 96-104. A Magyar Nyelv és Nemzet Tsinosodása Hátramaradásának Védelme.

1608. - -: Sudum Arcis Világosiensis, per ... Palatinum Josephum ... et ... conjugem ... Hilaritati redditum! Vers. 1821. 4 f. Fol. Lat. 1625.

1609. - - vegyes tartalmú rövidebb kéziratai. 19. sz. 1-2. k. Quart. Hung. 795.
I. k. ff. 73-88. Mi az oka, hogy a belső kereskedés Nállunk Kivántatik, de nem tellyesítethetik? Arad 1821.
II. k. ff. 129-132. Felszóllalkozás Az Oláh nyelv mellett. Arad 1818.
II. k. ff. 241-256. Módositható Utmutatás: Miképpen kellenék a hazai Magyar Nyelv-tenyésztésének öregbedését legérdeklőbben elémozdittatni?

1610. Nagy Nepomuk János kérvénye a magyarországi hirlapirók nyugdíjintézetéhez. 1903. 4 f. An. lit.
ff. 1-2. A Pesti Napló érdekében 1849-ben kifejtett működéséről.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1591-1600. ] < - > [ 1611-1620 ]