[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1601-1610. ] < - > [ 1621-1630 ]

1611-1620. Nagy-Namen

1611. Nagy Pál, Felsőbüki, beszéde az 1825/27-ki országgyülésen. 3 f. Fol. Hung. 693.
1827. aug. 1. a só és pénz ügyében érkezett királyi resolutiókról.

1612. - -: Sopron Vármegye Rendeihez intézett beszéd. 1830. 12 f. Fol. Hung. 1099.

1613. - - Soprony Vmegye 2ik követének 1834ik Eszt. November 10kén az örökös szerződések tárgyában tartott beszéde. 6 f. Quart. Hung. 2149.
Megj.: Magyar Ország Gyülésének jegyző könyve 1832-36. IX. k. 199-203. l. - U. a. ld. még: Fol. Hung. 1034. f. 19. (
1553. sz.), Fol. Hung. 1990. ff. 140-144. (2619. sz.) és An. lit. (1615. sz.)

1614. - - soproni követ és Balogh János barsi táblabíró beszédeik országos tárgyak ügyében. 1827-1831. 11 f. Fol. Hung. 897.
ff. 1-2. Balogh János beszéde a megyegyűlésen. 1831.
ff. 3-4. F. Nagy Pál beszéde 1827 máj. 2. az országgyűlésen.
ff. 5-11. F. Nagy Pál beszéde 1827 okt. 23. a megyegyűlésen.

1615. - - Deák Ferenc és Kölesey Ferenc egy-egy beszéde "az adozó Nép Szabadsága és Tulajdont Szerezhetése Tárgyában az [130. o. Ország Gyülésen Pozsonyban November 10-kén 1834-ben". 12 f., egyk. más. An. lit.
Az 1) u. a. mint Quart. Hung. 2149. (
1613. sz.), a 2) megj. Deák F. beszédei. 2. böv. kiad. Bp. 1903. 116-122 l., a 3) u. a. mint Quart. Hung. 2148. (1328. sz.) és Quart. Hung. 10. 2. k. ff. 94-102. (1073. sz.)

1616. Nagy Paulus: Carmina. ... Josepho Regni Hungariae Palatino ... Albae Regiae Anno 1809. Mense Martio Die Septima. 4 f. Quart. Lat. 734.

1617. Nagy Rátz József: Nagy Megyer város Emlék jegyző Könyve 1877-ig. 90 f. Fol. Hung. 1574.

1618. Nagy Samuel: Carmen grati animi ... Josepho Regni Hungariae Palatino ... cum in itinere suo Oppidum ... Szabadszállás benigne inviseret ... die 16. Augusti 1821. Vers és beszéd. Lat., m. és ném. 6 f. Quart. Lat. 730.

1619. Nagyváthy János: Közönséges Instructio a Mlgos Tolnai gróf Festetits György Királyi Kamarás Urodalmiban gyakoroltatni szokott Gazdaságnak rendjén keresztől. 1795. 240 f., másolat. Quart. Hung. 1360.

1620. Namen der zu London angekommenen polnischen Flüchtlinge vom 1ten bis 10ten Aprill 1850. 2 f. Pulszky-an.
V. ö. Pulszky F.: Életem és korom. 2. kiad. I. k. Bp. 1884. 18. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1601-1610. ] < - > [ 1621-1630 ]