[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1621-1630. ] < - > [ 1641-1650 ]

1631-1640. A Nemes Erdélyi Fejedelemség-Neográd

1631. A Nemes Erdélyi Fejedelemség Három Nemzetből álló Tekintetes Statussaihoz és Rendeihez alázatos könyörgő levele az adózás és azt követett Terhek alá Törvéntelenül huzatott Nemes Székelységnek. [1790.] 26 f. Quart. Hung. 1273.

1632. Német Nyelvtan Magyarok számára. Ném. és lat. 19. sz. eleje. 68 f. Oct. Germ. 167.
Eml.: Thienemann Tivadar: Német és rnagyar nyelvújító törekvések. Bp. 1912. 25. l. 3. jegyz. (Ném. phil. dolg. I.)

1633. Németh Alexandri Praefecti V[eteris] Budensis merita et facta concernentes litterae et Documenta. Lat. és ném. 1789-1826. 82 f. Fol. Lat. 2922.

1634. Németh Ludovicus: Principia Juris Publici Hungarici ex ipsis Legibus, Actisque publicis eruta. 19. sz. eleje. 181 f. Quart. Lat. 2412.

1635. Némethy Pál: Értekezés. A Pénz természetéről. Miskolc 1829. 24 f. Quart. Hung. 1168.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Felsőmagyarországi Minerva, 1830. 1. k. 17-52. l.

1636. A nemzetesedés káros vagy hasznossága felől az országló székre nézve. 19. sz. első fele. 7 f. Fol. Hung. 615.

1637. A nemzeti játékszínre vonatkozó iratok 1834-1837. 26 f. Fol. Hung. 1348.
Belőle megj.: f. 5. Pest vm. Szinészeti Választottságának üléséről jegyzökönyvi kivonat: Pukánszkyné: A nemzeti szinház százéves története II. k. 77-78. l. (Mo. újabbk. tört. forrásai.)

1638. A Nemzeti Szinház bemutató előadásai 1837-1937. 20. sz. 1167 f., Hajdu László másolatai a színlapokról. Fol. Hung. 1948.

1639. Nendtvich Johannes Emericus: Conspectus Jurisprudentiae Hungariae. die 8 Octobris 1819 S[áros]Patakini. 87 f. Quart. Lat. 2640.

1640. Neográd vármegye utmutatása országgyűlési követei részére. Balassa-Gyarmat 1807. 3 f. Fol. Hung. 789.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1621-1630. ] < - > [ 1641-1650 ]