[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1641-1650. ] < - > [ 1661-1670 ]

1651-1660. Noszlopy-Nyelvészeti cikkek

1651. - -: u. a. círu nélkül. 193 f. Quart. Lat. 1504.

1652. - -: Status Historico- Geographicus I. Comitatus Nittriensis, ad Regnum Hungariae pertinentis. Posonii 1806. 80 f. Quart. Lat. 261.

1653. - -: u. a. 103 f. Quart. Lat. 263.

1654. - -: Tractatus diversi juridico-hungarici. [!] 1790. 105 f. Fol. Lat. 1764.
ff. 1-54. Tractatus projecti Juridici. Nittriae 15a Aprilis 1790. - Megj. e címen: Partem maximam libertatis ac felicitatis populi constituit celer debitaque justitiae administratio. Tyrnaviae é. n. (Csekély eltérések a kézirattól.)
ff. 56-85. Az 1790-es országgyülésre készített tervezet.
ff. 86-96. De Clero Leges Patriae.
ff. 100-104. De Clero. ... De Baronibus et Comitibus ... etc.

1655. Nótak és versek. Versgyűjtemény a 19. sz. elejéről. 189 f. Oct. Hung. 926.

1656. Notata et reflexiones utiles annum 1790 respicientes. [Belső cím:] Anno 1790 Quae necessaria utiliaque sunt Regno Hungariae? 2 f. Fol. Lat. 464.

1657. Notata Historica miscellanea, potissimum Hungaricas res tangentia idiomate vario. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 58 f. Oct. Lat. 68.
Jegyzetek, levelek;
ff. 43-57. Gustemrzartn Jus publicum-ának (1811.) áttekintése. [133. o.

1658. Note oder Vorsteilung der Ungarischen kk. Hof Canczley, an Se Exc. Finanz Minister Gr. v. Staction, in betreff der Einhebung der Ungarischen Contribution in Conv., oder Metallmüncz in Ungarn. 1822. 5 f. Fol. Germ. 795.

Notes (Novembre 1861) ld. Klapka György.

1659. Novotny Honoratus: Sciagraphia seu compendiaria Regni Hungariae Notitia historico-politica, in qua Status Regni ... exponitur. Lat. és ném. 1801. 153 f. Fol. Lat. 401.
Szerző 1798-ban ugyanilyen címen megjelent művének bővített átdolgozása.

1660. Nyelvészeti cikkek gyűjteménye. 19. sz. első évtizedei. 127 f. Quart. Hung. 21.
ff. 2-24. Dessewffy József: Egy-két szó a magyar nyelv és literatura köztételéről a Hazában. 1808. Ld. még: Fol. Hung. 959. (
488. sz.)
ff. 25-29. Balla Károly: A nemzeti nyelvért. 1818.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1641-1650. ] < - > [ 1661-1670 ]