[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1671-1680. ] < - > [ 1691-1700 ]

1681-1690. Opus-Original-Briefe

1681. Opus Regnicularis Deputationis in Gravaminibus. 1790-3. 1-2. k. Fol. Lat. 687.

1682. Opus Regnicolaris Deputationis in Juridicis. 1790-1795. 1-4. k. Fol. lat. 691.
1-3. k. anyagát ld. a köv. kéziratokban is: Fol. Lat. 663. (
981. sz.), 665. (1962. sz.), 669. (1967. sz.), 690. (18. sz.), 696. (1676. sz.), 698. (590. sz.)
4. k. ff. 3-267. Protocollum Regnicolaris Deputationis in Juridicis... a Die 13a Augusti 1791 usque 28am Februarii 1795i celebratis. - Megj.: Buda 1807. és 1826.
4. k. ff. 271-295. Elenchus Actorum In Regnicolari Deputatione Juridica pertractatorum.
4. k. ff. 297-371. Series Actorum Protocolli Deputationis Regnicolaris Juridicae.

1683. Opus Regnicolaris Deputationis In Montanisticis... anno 1792° Schemniczii terminatae. 386 f. Fol. Lat. 688.
ff. 3-150. Protocollum deputationis.
ff. 151-300. u. a. mint. Fol. Lat. 696. (
1676. sz.) de a jogügyi bizottság módositásait nem tartalmazza.
ff. 301-386. Instructiones pro Judiciis Montanis.

1684. Opuscula Juris Hungarico-Transilvanici inedita, quae in hoc Volumen congessit ... Josephus Strázsay. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 173 f. Quart. Lat. 899.
Jogi tanulmányok és javaslatok az igazságszolgáltatás menetének meggyorsítására, a kirnlyi birtokjogra, az egyházi joghatóságra vonatkozólag.

1685. Opusculum de Regno Hungariae, ac et jam Provinciis eidem junctis. 18. sz. 124 f. Fol. Lat. 3441.

1686. Orationes diversorum cumprimis Sermones inaugurales. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 90 f. Fol. Lat. 1645.
Elsősorban Pestmegyére vonatkozó politikai beszédek.

1687. Orationes gratulatoriae in honorem ... Principis Josephi Antonii Palatini a Rhetoribus secundi anni conscriptae Anno 1805. In Collegio Rheformatorum Debrecinensi. 15 f. Quart. Lat. 1684.
A hallgatók beszédei. ff. 5-7. szerzője: Franciscus Költsei Rhetor secundi anni, quattuordecim annos natus.

1688. Az oraviczai magyar olvasóegyesület alapszabályai. 19. sz. közepe. 4 f. An. lit. [136. o.

1689. Az Oravitzaer Dilettanten Theater-re vonatkozó iratok. Ném. 1816-1851. 72 f. Fol. Germ. 1315.
ff. 42-45. A színházépület sorsáról a szabadságharc alatt.

1690. Original-Briefe mehrerer Glieder der k. k. österreichischen Dynastie und hochgestellter Personen aus den Jahren 1794 bis 1849. 18 drb., Gömöry Antal gyűjteménye. Quart. Germ. 718.
Köztük: Medici G. levele Garibaldi tábornokhoz. Ol. 1848. aug. 10.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1671-1680. ] < - > [ 1691-1700 ]