[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1681-1690. ] < - > [ 1701-1710 ]

1691-1700. Original Dankbriefe-országgyűlési felirat

1691. Original Dankbriefe an Grafen Franz Széchényi über das Erhalten des übersendeten Cataloges der Landesbibliothek. 1802-1816. 28 drb., részben nyomt. Fol. Germ. 883.

1691/a. Orlay-Petrics Soma Gyulai Pálhoz. Levél. Budapest, 1878. Aug. 12. 1 f., autogr. P. E. 152.
Petőfi életadatainak összeállításáról.

1691/b. - -: Néhány adat Petőfi életéből. K. n. 5 f., autogr. P. E. 152.
Gyulai Pál számára összeállított jegyzetek.

1692. - - Szendrey Júliához. Levél. München Decemb. 17. 850. 2 f., autogr. P. E. 194.
V. ö. Lantos R.-T. VII. aukciója. Szendrey Júlia levelesládájának kincsei. Jegyzetekkel ellátta dr. Mikes Lajos Bpest, 1928. 62. l.

1693. Ormay [Auffenberg] Norbert házasságlevele. Kolozsvártt Május 27-dik napján. 1849. 2 f. An. lit.

1694. [Orosz József:] Diéta közlő, 1-100. sz. 1834 jan. 27-1835 jan. 13. 388 f. Quart. Hung. 2175.
Ld. még: Quart. Hung. 447. (
1234. sz.) Quart. Hung. 2582. (1235. sz.) Quart. Hung. 1432. (2622. sz.) Quart. Hung. 1357. (1695. sz.)

1695. [- -] u. a. 1-10, 12-13, 25-58, 122-127, 129, 133, 146, 218. sz. [1834 jan. 27-1836 ápr. 14.] 245 f. Quart. Hung. 1357.

1696. - - . "Világosítás". Posony Jan. 3-án. 1834. 1 f., autogr. An. lit.
Értesítés az Országgyűlési tudósítások és a "Diéta-közlő" ügyében. V. ö.: Viszota Gyula: Kossuth L. írott hirlapjai. Bp-i Szle. 1927. 206. k. 238-239. l.

1697. Ország Gyülési Poson s Bihar Megyei Gyülési magány Jegyzetek 1840k évben. 578 f. Quart. Hung. 2605.
Tartalma: Országgyűlés 1840 jan. 10 - máj. 13. kerületi, országos, förendi ülések. - Pozsony megyei gyűlések 1840 jan. 7 - febr. 3. Bihar megyei gyűlések 1840 jún. 22 - aug. 14.

1698. Országgyűlési beszédek. Lat. és m. 19. sz. 98 f. Quart. Hung. 2647.
ff. 1-3. Batthyány Alajos beszéde az országgyülésen 1791 febr. 8.
ff. 10-24. Szatmár m. instrukciója az 1790-i o. gy-re küldött követekhez.
ff. 45-51. Ember és Lakos Jussai.
ff. 52-55. Gömör megye felelete a helytartótanácshoz a vegyesházasságok ügyében.
ff. 55-57. Pest m. felelete a királyhoz u. e. ügyben.
ff. 57-78. Versek, pasquillusok 1790 tájáról.
ff. 78v-79. Idea Conscriptionis in Repartitione Subsidii Diaetaliter appromissi observanda, in I. Comitatu Szathmariensi anno 1792 elaborato.
[137. o.
ff. 83-87. Bihar m. felelete a királyhoz a vegyesházasságok ügyében.
ff. 87v-89. Rhedey László: XVlik Lajos ... halálát gyászoló versezet.
ff. 93-95. Mária Antonia Epitafiuma.

1699. [Országgyűlési beszédek és egyéb iratok.] 1811-1840. 96 f. Quart. Hung. 1062.
Közte Kossuth, Wesselényi és Lovassy László ügyére vonatkozó iratok.

1700. Egy országgyűlési felirat a XIX. század elejéről. Lat. 4 f. Fol. Lat. 3581.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1681-1690. ] < - > [ 1701-1710 ]