[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1691-1700. ] < - > [ 1711-1720 ]

1701-1710. Országgyűlési gúnyiratok.-Országgyűlési Tudósitások.

1701. Országgyűlési gúnyiratok. M., lat. és nérn. 1825/27. 7 f. Fol. Hung. 895.

1702. Országgyűlési iratok. M. és lat. 1620-1843. 1-4. k. Fol. Hung. 1105.
1. k. 1620-1830.
2. k. 1832-36.
3. k. u. a. 2. r.
4. k. 1839-1843. évekből vegyes országgyűlési iratok.

1703. Országgyűlési irományok a 17-19. sz.-ra vonatkozólag. 4 f., 19. sz.-i másolatok. Fol. Hung. 700.
ff. 1-2. [Felsőbüki] Nagy Pál beszéde 1826, aug. 21.

1704. Országgyűlési irományok. 1790-91, 1792, 1840. 470 f. Csengery Antal hagyatékából. Fol. Hung. 1659.
ff. 53-76. Kivonata az 1790k évben Felséges Leopold magyar király által Budára június hó 6ik napjára rendelt, November 3-án pedig Poson városába áttett, s ugyan ott 1791-ben Martius 13an befejezett Országgyűlés Naplójának.
ff. 91-124. Az 1839/40. évi országgyűlés. [Követi beszárnoló.]
ff.131-140. Intoleranz des katholischen Klerus gegen die ungarischen Protestanten. 1792. c. mű kivonata.

1705. Országgyűlési költemények. M. és lat. 1827. 39 f. Fol. Hung. 153.

1706. Országgyűlési követek albuma 1836-ból. 95 f. Oct. Hung. 646.
Nevek és lakáscímek.

1707. Országgyűlési Levelek. Pozsony 1825 dec. 12, 1826 dec. 5. 6 f. Quart. Hung. 961.

1708. Országgyűlési tudósítások. 1825 okt. 15 - 1826 márc. - 64 f. Quart. Hung. 1359.

1709. Országgyűlési Tudósítások töredékei. 1832-1843. 28 f. Quart. Hung. 1585.

1710. Országgyűlési Tudósitások. 1833-1840. 231 f. Quart. Hung. 1356.
ff. 1-199. Kossuth-Orosz-féle O. T. 1833: 10, 12; 1834: 171-184; 1835. 209-220. sz. Ld. még: 1232-1234. sz.
ff. 200-215. Stuller-féle O. T. 1839: 28-30. és jún. 11. sz. Ld. még:
2245-2249. sz.
ff. 216-231. Cím nélküli O. T. 1840. márc. 6-7. sz.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1691-1700. ] < - > [ 1711-1720 ]