[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1701-1710. ] < - > [ 1721-1730 ]

1711-1720. Az országlás nemeiről-Őz

1711. Az országlás nemeiről s az országlónak kötelességeiről. 19. sz. első fele. 52 f. Oct. Hung. 615.
Szerzője II. Frigyes porosz király, eredeti címe: Essai sur les formes de gouvernement. Magyar fordítása a köv. cimen jelent meg: II. Fridrik, Burkusok királlya az országlások nemeiről és az országlóknak kötelességeikről. Ford. Kondé József. Pest 1790. - Kéziratunk 19. századi másolat, szövege, csekély eltérésektől eltekintve, azonos a Kondé-féle szöveggel. [138. o.

1712. Az országos honvédelmi bizotmány - Zemplén vármegye közönségéhez. Pest, oct. 1.4-én 1848. 1 f. Kossuth L. sk. aláírásával. An. lit.
Simunics generális betörése tárgyában.

1713. Az országos védegylet alapszabályainak kivonata. 2 f. Batthyány Kázmér aláirásával, soksz. An. lit.
V. ö.: Kosáry D.: Kossuth és a Védegylet. Bp. 1942. 56. l.

1714. Ostorosdy Benyus: Mixtura. Opera két részben. Gunyor Zemplén várnre:gye tisztújítása alkalmára. 1836. 4 f. Oct. Hung. 353.
Változatát ld. Quart. Hung. 1581. (
402. sz.) sz. a.

1715. Őr. Kuthy Lajos Egyesületében kiadja Kazinczy Gábor. [Kéziratos folyóirat.] Első füzet. 1840. 33 f. Quart. Hung. 791.

1716. Összejegyzett versek [Sebestyén Gábor hagyatékából.] 19. sz. 34 f. Quart. Hung. 1460.

1717. Das östreichische Stipendium für studierende Theologen aus den östr. Erblanden im Deutschen Reiche. 1805. 2 f. Fol. Germ. 873.

1718. Őz Pál iratai. Magyar nyelven írt stilgyakorlatok. 18. sz. vége. 59 f. Oct. Hung. 504.

1719. - - Vegyes töredékei. M., ném., fr. és lat. 18. sz. 94.f., részben autogr. Oct. Hung. 507.
ff. 55-57. Nova Constitutio Galliae címen a Droits de l'homme-nak és a Constitutio-nak latin kivonata. Mindkettőre vonatkozólag ld. Eckhardt S.: A francia forradalom eszméi Magyarországon c. művét.

1720. - - Pauli Commercium epistolicum. Lat., m., ném. és fr. 1781-1794. 211 f. Quart. Lat. 2312.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1701-1710. ] < - > [ 1721-1730 ]