[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1711-1720. ] < - > [ 1731-1740 ]

1721-1730. Őz-Pameti

1721. - - Residua scripta. Lat., m. és ném. 18. sz. 1-8. k. Quart. Lat. 2317.

1722. - - Paul's Schriften. 18. sz. 1-3. k., autogr. Oct. Germ. 197.
1. k.: Sprachlehre. (A m. nyelv tanítására, ném. szabályokkal, m. példákkal.) 59 f.
2. k.: Kiadási jegyzék; naplófeljegyzések 1787-1792; útinapló (Reise v. Pressburg den 21-ten August 1786. Zurückreise nach Pressburg). 93 f.
3. k.: Miscellen (földr., tört., nyelvészeti jegyzetek, kivonatok). 80 f. - V. ö.: M. Kszle. 1896. 157. l.

1723. Paget John: Memoirs. 1830-1855. 1-6. k., autogr. Oct. Angl. 2.
A 6. k. a szabadságharcra vonatkozó feljegyzéseket tartalmaz. Fordításban közli Horváth J.: A szabadságharc utolsó napjai Erdélyben. Paget John feljegyzései 1849. jún. 13. - aug. 27. Hadtört. Közl. 1928. XXIX. évf., 349-362. és 482-496. l.

1724. Pákh Albert nyugtája Egressy Gábor számára. Pest június 15-én 1852. 1 f. An. lit.
Pákh jelzi, hogy a Törökországi Napló példányai kifogytak.

1725. Paleae Instrumentorum nonnulorum originalium. Lat., m. és ném. 18. sz. 90 f. Fol. Lat. 2335.

1726. P[álffy] A[lbert] kézirattöredéke letartóztatása (1853 febr. 11.) bejegyzésével. Budweisban, julius 11diken 1854. 1 f. An. lit. [139. o.

1727. Pálffy Fidel, Sammlung jener Briefe, welche der Graf - -, bei Gelegenheit der mit dem Erzherzog Joseph Palatin im Jahre 1819 in Italien gernachten Reise an seine Frau geschrieben hat. 416 f., egykorú más. Quart. Germ. 743.

1728. Palóczy László: "E' törvényes címzettel..." kezdetű beszéde. (Beszéd a Nemzeti Képviselőkhöz 1861. ápr. 6.) 1 f. An. lit.
Megj.: Az 1861. évi országgyűlés képviselőházának naplója. I. k. Pest 1861. 1. l., és Az 1861-ki évi m. országgyűlés. I. k. Pest 1861. 33-34. l.

1729. Palugyay Imre: Ügyvédek. Korszerű tervezet ezeknek ügyében. 1841. 159 f. Quart. Hung. 1208.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Buda 1841.

1730. Pameti Hodna Slawnost w Meste Swato Mikulaskem Geho Oswicenost Pan Grof Stefan llleshazy tegže Sl. Stolice Lyptonskeg za Főispana Skrze Geho Ekscellentiu Pana Grofa Jozefa Erdődy Sl. Stolice Nittranskeg Főispana ... Slawne bol Instalovany Dna 29-ho Mesice Cervena Roku 1800. Vers. 4 f. Quart. Slav. 64.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1711-1720. ] < - > [ 1731-1740 ]