[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1721-1730. ] < - > [ 1741-1750 ]

1731-1740. Pap-Pasquilli

1731. Pap Endre Petőfi Sándorhoz. Levél. Szatmár, november 23. 1847. 1 f., autogr. P. E. 27.
Megj.: Havas VI. k. 195. l.

1732. - - két életrajza. 1852. 2 drb. 4 f. An. lit.

1733. Pap János: Magyar emigránsok Törökországban 1849-1861., 1867-1880. 64 f., autogr. Fol. Hung. 1372.
V. ö.: Magyar Emigránsok Törökországban. Pap J. följegyzései nyomán kidolgozta Szalczer Sándor. Pécs 1893.
Kéziratunkból csupán a ff. 2-4. találhatók meg ebben a kiadásban, (296-297. és 452-455. l.), a kézirat többi része a kiadott szöveg folytatása.

1734. - -: Rövid Magyar történet kérdésekkel és feleletekkel. Guyon Mária és Victor tanítványaim számára szerkesztém Damaskusban. 1851-53. 205 f. Quart. Hung. 1975.

1735. Pasquili Diaetales et poemata varia idiomate latino, hungarico et germanico concepta. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 46 f. Fol. Lat. 3555.

1736. Pasquili Hungaros concernentes. Lat., rn. és ném. 18. sz. 45 f. Quart. Lat. 720.

1737. Pasquill-Gedicht "Es lebe weit und breit" während der Polnischen Revolution 1830/1 verbreitet. 1 f. Oct. Germ. 166.

1738. Pasquilli dietae 1790. Lat. és m. 13 f., részben nyomt. Quart. Lat. 414.

1739. Pasquilli diversi. 18. sz. 21 f. Fol. Lat. 2403.

1740. Pasquilli Historico-Comitiales quibus Status Regni, et Personae in Comitiis Annorum 1765. et 1791. praesentes graphice adumbrantur. Lat. és m. 1765-1791. 91 f. Fol. Lat. 1626.
ff.32-33. csekély eltérésekkel u. a. mint Quart. Lat.777. ff.14-16. (
2225. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1721-1730. ] < - > [ 1741-1750 ]