[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1731-1740. ] < - > [ 1751-1760 ]

1741-1750. Pasquilli-Patonyi

1741. Pasquilli in diuersos. 18. sz. 4 f. Fol. Lat. 2612. [140. o.

1742. Pasquilli politici 1804-1811. 3 f. Fol. Lat. 2944.

1743. Pasquillus II. József halála után: "Egy igaz Magyar Hazafinak édes Nemzetét ügyefogyott állapattyának mélly álmából serkengető Versei." 1790. 6 f. Quart. Hung. 2385.

1744. Pasquillusok 1802-ből. 31 f. Quart. Hung. 1603.

1745. Pasquillusok az 1802-ki országgyűlés korából és 1815-ki évből. 17 f. Oct. Hung. 350.

1746. Pasquillusok gyűjteménye m., lat. és ném. nyelven. 1790-1810. 72 f. Fol. Hung. 944.
ff. 57-60. Czinderi alispán beszéde Somogymegye gyűlésén, mielőtt az 1796-i országgyűlésre ment. U. a. mint Fol. Hung. 164. ff. 470-473. (
1361. sz.) és Fol. Hung. 332. (440. sz.)

1747. Pasquillusok Kisfaludy Mihál hagyatékából. M. és lat. 19. sz. eleje. 7 f. Fol. Hung. 1262.

1747/a. [Pasquillusok]. Magyar Közmondások az 1825ik Esztendei Ország Gyülésén lévő Urakra. Vers. 2 f. An. lit.
V. ö.: Magyar közmondások az 1825-ik esztendei országgyűlésen lévő követekre ruházva. Közli: Benkó Imre. ITK. 1899. IX. évf. 243-246. l.

1748. Pasquillusok a 19. sz. első évtizedeiből [és 1835-ből]. 9 f. Fol. Hung. 1738.

1749. Patentales Mariae Theresiae ... ddo 15. Mart. 1756 vim Regulationis Urbarialis in Comitatibus Sclavoniae habentes. 10 f. Fol. Lat. 1067.

1750. Patonyi Thaddaeus: Exercitationes poeticae. 19. sz. eleje. 12 f. Oct. Lat. 76.
ff. 2-4. Lusus Poetici De Napoleone Bonaparte.
ff. 7-12. Carmen Apologicum Pro sua Musa Pannonia, Szegedini Edita 1804.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1731-1740. ] < - > [ 1751-1760 ]