[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1741-1750. ] < - > [ 1761-1770 ]

1751-1760. Patonyi-Péchy

1751. - -: Exercitationes Poeticae Et Oratoriae. !9. sz. eleje. 198 f. Quart. Lat. 722.
Költői levelek, köztük a franciák ellen buzdító versek, s egyes haditettek verses leírása.

1752. - - - Svaiger Antonius: Carmina varia. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 52 f. Quart. Lat. 2234.
A napoleoni csatákra vonatkozólag is tartalmaz néhány költeményt.

1753. Der Patriot aus Grundsätzen. 124 f. Quart. Germ. 304.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Pest 1797.

1754. Pauer Martin: Vorschlag über die Urbarmachung des Flugsandes in Hungarn auf eigene Proben gegründet. 1809. 36 f. Oct. Germ. 20.
"Ex Dono Sereniss. Archiducis Josephi Hung. Palatini 1815."

1755. Paul Frigyes emlékirata 1848/49-ből. Ném. 36 f. 3 képpel, töredék. Quart. Germ. 898.

1756. Pauler Tivadar: Napi jegyzetek 1845-1886. 1-2. k. Quart. Hung. 2611. [141. o.

1757. Pavlik János: Betsletesek Koránya egy Toldalékkal. Magyarba öltödöt - - által. 19. sz. eleje. 78 f. Fol. Hung. 114.
ff. 50-78. Társadalombölcseleti elmélkedés.

1758. Pázmándy Horváth Endre: Versek. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 21 f. Quart. Lat. 2592.
ff. 1-2. Egy Nyelvünk' ótsárlójárúl. 1805. - Első kézirata Pázmándynak Horvát Istvánhoz 1805. okt. 18-án intézett levelében. Ism. Széchy Károly: Pázmándy Horváth E. és Blumauer. ITK 1894. 432-435. l.

1759. Péchy Ernestus: Institutiones Juris Hungarici quas Ex Praelectionibus ... Ernesti Péchy ... In Accademia Cassoviensi Anno 1802. Mensibus aestivis Theodorus Puskás conscripsit. 303 f. Oct. Lat. 623.

1760. Péchy Mihály terve egy katona-iskola felállításához. 1792. 15 f. Fol. Hung. 763.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1741-1750. ] < - > [ 1761-1770 ]