[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1751-1760. ] < - > [ 1771-1780 ]

1761-1770. Pénzügyi feljegyzések,-Perlaky

1761. Pénzügyi feljegyzések, rendeletek kivonatai a 19. sz. közepéből. M. és ném. 409 f. Fol. Germ. 1303.
Jellemző adatokkal az elnyomatás éveinek közigazgatásáról.

1762. Pénzügyi napló. Geld-Journal des Comorner Königl. Salz-Transports Amtes, für das Militair-Jahr 1848/49. M. és ném. 1848-49. 1-2. k. Fol. Hung. 1869.

1763. Pénzügyi Rendelet a pénzértékű tárgyakról s bankjegyekről 1848-ban. A Nemzeti Ujság 1848. aug., 88. sz. 345. lapról kijegyzett részlet megjegyzésekkel. 3 f. Quart. Hung. 1022.

1764. Peramica responsio ad postulata DD. Acatholicorum, et Imi Veritatis Cultoris. 18. sz. 9 f. Quart. Lat. 315.
Cenz. pld. - Megj. h. n. 1790.

1765. Perczel Mór: Egy kis emlékirati jegyzék. 1827., későbbi jegyzetekkel. 28 f. Quart. Hung. 1546.
Közzétette Ács Tivadar Népek tavasza c. kiadványában. Bp. [1943], 227-241. l.

1766. - -: 1848-1867. Sajátkezű jegyzeteivel ellátott nyomtatványok gyűjteménye. 19. sz. második fele. 2., 6-9. kötet. Oct. Hung. 616.

1767. - - Mórról szóló cikk. Pest, ápril 1. 9 f. Jókai-an.
Támadás Perczel ellen.

1768. Pericope Iustitiae in nonnullos perfidos Hungaros exercitae. Compositus pro Museo nationali ab ... Antonio Szirmay. 18. sz. 46 f. Fol. Lat. 1802.
ff. 1-38. Nádasdy Ferenc, Zrinyi Péter és Frangepán Kristóf ügyére vonatkozó 1671-i iratok másolatai.
ff. 41-42. In Causa Fisci Regii contra Paulum Szirmay in Tabula Regia judiciaria ... Anno 1799. Deliberatum est.
ff. 42-45. Biographia Conjuratorum. (Adatok a Martinovics-összeesküvéshez.)
ff. 46. Tabella exhibens seriem Conjuratorum: quis? quem seduxerit?

1769. Perlaki Stephanus: Institutiones Politiae in E. Academia Agriensi sub Profess. Steph. Perlaki 1792/3. 107 f. Quart. Lat. 2435.
Pápay Sámuel jegyzete. ff. 2-8. Notitia Artium et Fabricarum.

1770. Perlaky Dávid némelly költeményei. 19. sz. 6 f. Quart. Hung. 670. [142. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1751-1760. ] < - > [ 1771-1780 ]