[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1761-1770. ] < - > [ 1781-1790 ]

1771-1780. Pertes[z]-A pesti ifjúság

1771. Pertes[z] Josephus Gabriel: Serenissimo ... Domino Josepho ... Palatino ... sacraturn carmen, dum nobilis insurrectionis promovendae caussa cum statibus et ordinibus inclyti Com. Bihariensis ageret ... ab archi gymnasio M. Varadiensi oblatum Die XXIV Martii 1809. Vers. 3 f. Fol. Lat. 2387.
Megj.: Nagyvárad 1809.

1772. Pest megye Horvát Istvánhoz. Jegyzőkönyvi kivonat a megye 1829. aug. 29-i üléséről. I f. An. lit.
Szakvéleményt kéruek Nagy Geresdi Kiss Sándor: Organia sermonis et scripturae universalis és A' Magyar Nyelv Felsége c. munkáiról.

1773. [Pest vármegye]. Bevölkerung nach der Zahlung des Jahres 1857. 1 f. An. lit.
Statisztikai táblázat.

1774. Pest vármegye határozatai a 19-ik század első feléből. 1) A bankócédulákról. 1810-12 körül. 2) Az országgyűlési ifjak elfogatasáról. 1836. 6 f. Fol. Hung. 719.

1775. Pest vármegye jegyzőkönyveiből kivonatok a magyar Nemzeti szinházra vonatkozó iratokból 1810-1830. 22 f., másolatok. Fol. Hung. 1736.

1776. Pest vármegye közgyűlésének jegyzőkönyve 1839. nov. 13. 2 f. Fol. Hung. 1010.
Ferenczy István Mátyás emlékszobra tárgyában. V. ö. Meller Simon: Ferenczy-életrajz 256. l.

1777. Pest vármegye országgyűlési utasítványa terve. 1832. 6 f. Fol. Hung. 896.

1778. Pest város királyi biztosa, Koller Ferenc, hivatalos átiratban közli Koszta János Pest városi képviselővel, hogy az adó erőszakos behajtása tárgyában benyujtott kérvény kezdeményezőinek Őfelsége rosszalása tudomásul adassék. Pesten, Octóber 29-én 1861. 2 f., soksz., kézírással kitöltve. An. lit.
V. ö.: Berzeviczy A.: Az abszolutizmus kora Magyarországon. III. k. Bp. [1932]. 345. l.

1779. Pester Pasquille aus dem 19. Jahrhunderte. 2 drb. 3 f. Quart. Germ. 649.
1) A Policey Direction ellen, a züllött közállapotok miatt.
2) Wurm, később Almay nevű uzsorás ellen.

1780. A pesti cs. k. haditörvényszék idéző- és bizonyságlevele Madách Imre számára. Ném. Pest, 1853. aug. 4. és 1854. márc. 1. 2 drb. 2 f. An. lit.
Megj.: Madách I. Összes müvei. II. k. Bp. 1942. 1140-1141. l. - V. ö.: u. o. 1212. l.

1780/a. A pesti ifjúság folyamodványa Illésházy Istvánhoz, Horvát Istvánnak a Magyarok történetét tárgyazó munkája kiadhatása iránt. Pest 1829. 4 f. Fol. Hung. 762.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1761-1770. ] < - > [ 1781-1790 ]