[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1771-1780. ] < - > [ 1791-1800 ]

1781-1790. A Pesti Kör-Petőfi

1781. A Pesti Kör aláírási könyve. 1846. 9 f. Quart. Hung. 2157. [143. o.

1782. A Pesti magyar társaság jegyzókönyve. 1843-44. 16 f. Fol. Hung. 7.
Alapszabályok, tagok névsora, gyűlési napló.

1783. A pesti Nemzeti Kör vendégkönyve. 1861-1881. 224 f. Fol. Hung. 1218.

1784. Pestiensis Comitatus officium Supremi Comitis respicientia Acta. Lat. és m. 1781-1809. 80 f., részben nyomt. Fol. Lat. 2954.

1785. [Pesty Frigyes] Pesthy Fridericus: Ephemeris. ... incepta ab 25o Februarii anni 1838. Temesvarini. Scripta a 7a mensis Junii 1838. Lat. és ném. 85 f. Quart. Lat. 2613.
1839. jan. 31-ig terjed.

1785/a. - -: Magyarország helységnévtára. 1-63. k. Fol. Hung. 1114.

1786. - -: Naplóm. 1843 júl. 27 - 1849 márc. 22. 488 f. Quart. Hung. 2580.

1787. - -: Tagebuch. Ném. és m. 1838-1843. 738 f. Quart. Germ. 967.

1788. - - vegyes iratai. 19. sz. 1-2. k. Fol. Hung. 1115.
1. k. ff. 151-152. A Főispányi Instructio és az igazságszolgáltatás.

1788/a. Pethe Ferenc életfolyamát illető irományok. 1819. 2 f. Fol. Hung. 718.

1789. - - Érdemei. 19. sz. első fele. 4 f. Oct. Hung. 172.

1790. Petőfi István Pákh Alberthez. Levél. Brünn Télhó 23ka 857. - 2 f., autogr. P. E. 158.
Petőfi Sándorra vonatkozó életrajzi adatokat közöl.
Kivonatosan közölve: Vas. Ujs. 1857. 5. sz. 42. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1771-1780. ] < - > [ 1791-1800 ]