[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1781-1790. ] < - > [ 1801-1810 ]

1791-1800. Petőfi-Petőfi

1791. - - s. századparancsnoki jelentése Gacso Sándor közvitéz haláláról. Kelt Budapesten Majus 28án 849. - 1 f., autogr. P. E. 100.
A kézirathoz ragasztva Gacso Sándornak sebesülése után apjához írt levele.

1792. - - Szendrey Júliához. Levél. 1856-1868. 18 drb., autogr. P. E. 202.

1793. Petőfi Sándor - Károlyhoz. Levél. K. n. 1 f., autogr. P. E. 176.
A kéziratból a címzett nem állapitható meg.

1794. - -: Der Apostel. Poetische Erzahlung von Alexander Petőfi. Aus dem Ungarischen übersetzt von L. A. [Abafi Aigner Lajos]. 82 f. Quart. Germ. 890.

1795. - -: Az apostol. Elbeszélő költemény. Pest. (September, 1848.) 24 f., autogr. P. E. 10.
Megj.: Havas I. k. 237-343. l.

1796. - - Bacsó Jánoshoz. Levél. Pest. Febr. 13n. 1844., Pest, július 16. 1848. 2 drb. 3 f., autogr. P. E. 177.

1796/a. - -Bacsó Jánoshoz. Levél. Pest, június 30. 1848. 1 f., autogr. P. E. 86.
Megj.: Havas VI. k. 208-209. l. V. ö.: Badics Ferencz: Petőfi levelei. Bp. 1910. 137-138. és 240. l. [144. o.

1797. - - Bajza Józsefhez. Levél. Kecskemét, Mart. 14n 1843., Pozsony, 1. Június. 1843., Pozsony, Jún. 3n 1843., Debrecen, novemb. 28n 1843. 4 drb. 5 f., autogr. P. E. 83.
Megj.: Havas VI. k. 97-105. l.

1798. - - Bankós Károlyhoz. Levél. Pest, május 25. 1848., Pest, június 9. 1848. 2 drb. 4 f., autogr. P. E. 125.
Megj.: U. o. 202-205. l.

1799. - - bejegyzése: " - - kincse. 1848." Saint-Just: Esprit de la Révolution ... de France c. könyvében. Autogr. P. E. 55.
V. ö.: Havas VI. k. 502. l.

1799/a. - - bejegyzése: "Sass Istóknak legrégibb barátjának - -" egy gyémánt-szedésú Horatius-kötetben. Autogr. Petőfi Könyvtára.
A könyvecske első üres lapjain Sass István Petőfire vonatkozó autogr. jegyzetei. - V. ö.: F. Z.: Petőfi és Horatius. Petőfi-Muzeum 1892. 8-10. l.

1800. - - Bem tábornokhoz. Levélfogalmazvány. Pest, le 17 mai, 1849. Fr., 2 f., autogr. P. E. 17.
Megj.: Havas VI. k. 227-230. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1781-1790. ] < - > [ 1801-1810 ]