[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1791-1800. ] < - > [ 1811-1820 ]

1801-1810. Petőfi-Petőfi

1801. - - Bem tábornokhoz. Levélfogalmazvány. [Szalonta, 1849 május végén.] Fr. 1 f., autogr. P. E. 71.
Megj.: U. o. 231. l.

1802. - - Bem tábornokhoz. Levélfogalmazvány. Pest, le 20. juin. 1849. Fr. 1 f., autogr. P. E. 15.
Megj.: U. o. 232-233. l.

1803. - - bírálata a Nemzeti Színház. 1847. február 13-i III. Richard király előadásáról. 2 f., autogr. P. E. 58.
Megj.: U. o. 17-22. l.

1804. - -: Bolond Istók. Elbeszélő költemény. Pest 1847. 8 f., autogr. P. E. 5.
Megj.: U. o. I. k. 183-215. l.

1805. - -: Coriolanus. Szomorújáték 5 felvonásban. Shakspeare után angolból - - 1847-1848. 48 f., autogr. P. E. 20.
Megj.: U. o. IV. k. 125-307. l.

1806. - -: Czipruslombok Etelke sírjáról. Irta - - 1845. (I. Elmondom, mit eddig... II. Mit nem tettem volna érted. III. Hová levél? te szebb reményeimnek ... IV. Zárjátok be már azt a koporsót! V. Jaj be bűs ez a harangszó! VI. Ha ébren rneg nem látogatsz ... VII. Te voltál egyetlen virágom ... VIII. Amott fönn egy csillag ragyog. IX. Én vagyok itt emésztő gyönyöröm! X. Természet! még te is gúnyolódol? XI. Nem háboritom-e nyugalmad? XII. Miért tekintesz be szobámba? XIII. Láttam két hosszu nap ... XIV. Hol vagy te, régi kedvem? XV. Le az égről hull a csillag. XVI. Mi volna különös azon ... XVII. Hazugság, a mit annyiszor hallottam. XVIII. Ő, a kedves drága kis leány... XIX. Álltam sírhalma mellett ... XX. Barátim, csak vigasztatással ... XXI. "Jój, tavasz, jöj!" - gondolám az őszszel. [145. o. XXII. Panaszkodám hát? elpanaszolám ... XXIII. Anyám, anyám, o ... XXIV. Hatalmas orvos az idő; előbb utóbb ... XXV. Kéket mutatnak még a távol erdő ... XXVI. Ha életében nem szerettem volna ... XXVII. Játszik öreg földünk. XXVIII. A hó, a holt föld téli szemfedője. XXIX. Midőn nagyon bánt a vad fájdalom ... XXX. E szobában küzködött az ... XXXI. Be szomorú az élet énnekem! XXXII. Tizenkettőt ütött az óra. XXXIII. Hiába várlak hát ezentúl?) 16 f., autogr. P. E. 91.
Megj.: U. o. II. k. 190-217. l.

1807. - -: Császár Ferencz ő nagyságához. Vers. Pest 1845. 1 f., autogr. P. E. 222.
A kézirat hátlapján e vers első szakaszának eltérő szövegü, autogr. fogalmazványa.
Egy kritikushoz cimen megj.: U. o. III. k. 533-534. l.

1808. - -: Dalaim. Vers. Pest 1846. 1 f., autogr. P. E. 1.
Megj.: U. o. 3. l.

1809. - -: u. a. 1 f., autogr. P. E. 83.
Ld. még P. E. 97.-ben is (
1883. sz.)

1810. - - diákkori könyvbejegyzésének kópiája. 1 drb. P. E. 92.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1791-1800. ] < - > [ 1811-1820 ]