[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1801-1810. ] < - > [ 1821-1830 ]

1811-1820. Petőfi-Petőfi

1811. - -: Egész világ a harczmezőn ... Vers. Debreczen 1848. 1 f., autogr. (?) P. E. 64.
Ld. még P. E. 8.-ban is. (
1838. sz.)
Megj.: Havas III. k. 564-565. l.

1812. - - Egy gondolat bánt engemet c. versének német forditása. 1 f. P. E. 181.
Roland Ida bécsi művésznő kompilációja és autogr. kézirata.

1813. - -: Az első dal. 1843., Népdalok. I-IV. (I. Hortobágyi kocsmárosné angyalom! II. Jön az ősz, megy a gólya már ... III. Kakasszóra hajnal ébred ... IV. Mi haszna, hogy a csoroszlya ...) 1842-43., Pál-napkor. 1843., Vadonban. 1842. Versek. 2 f., autogr. P. E. 83.
Megj.: Varjas I. k. 62-64., 51., 65-66., 48., 57., 55. l.

1814. - -: Erdőd, május 17. 1847. Vers. Május 20. 847. - 1 f., autogr. P. E. 3.
Ezen a címen két verset írt Petőfi: 1) Hol a leány, ki lelkem röpülését, 2) Nevezetes a tennapi napom, kezdetűt. Kéziratunkon mindkét vers szerepel. Az 1)-et ld. még P. E. 11.-ben is. (
1837. sz.) Megj.: 1) Havas III. k. 78. l., 2) u. o. 551. l.

1815. - - és Emich Gusztáv szerződése. Költ Pesten junius 26. 1847. 1 f. P. E. 49.
A szerződés 1848. jan. 1-én kelt kiegészitése Petőfi kézirásával szerepel az iraton. - Megj.: Petőfi-Muzeum. 1889. 351-354. l.

1816. - - és Szendrey Júlia jegyzetfüzete. 7 f., mindkét kéz autogr. írásával. P. E. 85.

1817. - - . ...... Etelke. Vers. 1847. 1 f., Egressy Gábor másolata. P. E. 127.
Ld. még P. E. 11.-ben is. (
1837. sz.)
Egressy Etelke cimen megj.: Havas III. k. 19-20. l. [146. o.

1818. - -: Európa csendes... Pest 184y. Vers. 2 f., rnásolat. An. lit.
ld. még P. E. 12.-ben is. (
1839. sz.)
Megj.: U. o. 441-442. l.

1819. - - az 1848-49-i sajtóban. 20. sz.-i adatgyűjtés. Sztl. Oct. Hung. 1073.

1820. - - felesége nevében irt levélfogalmazványa (?) Szendrey Ignáchoz. Töredék. 1 f., autogr. P. E. 185.
Megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: Szendrey J. ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása. Bp. 1930. 253. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1801-1810. ] < - > [ 1821-1830 ]