[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1811-1820. ] < - > [ 1831-1840 ]

1821-1830. Petőfi-Petőfi

1821. - - fordítások. Ang. Ford.: Molitor Ágost. 21 f. Quart. Angl. 15.
A kézirat Molitor eredeti verseit és más költők műveinek fordítását is tartalmazza.

1822. - - forditások. Ném. Ford.: Molitor Ágost. 48 f. Quart. Germ. 905.
Részben megj.: Buch des Lebens. Gedichte von A. Petöfi. Hg. von L. Aigner. Bp. é. n.

1823. - - fordítások. Ném. Ford.: Pulszky Ferencné Walter Teréz. 208 f., soksz. Oct. Germ. 223.

1824. - -: Francia és angol könyvek jegyzéke. 2 f., autogr. P. E. 70.
Megj.: Havas VI. k. 262-264. l.

1825. - -: A gyüldei ifjakhoz. Vers. 2 pld. 1+1 f., másolat. P. E. 172.
Megj.: U. o. III. k. 549-550. l.
Az egyik másolat mellékelve Pap Gábor Jókaihoz írt leveléhez.

1826. - -: Ha e sötét bötűk, a miket itt leirok ... Emléksorok. Pest, 1844. 1 f., autogr. P. E. 90.
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe címen megj.: Varjas 1. k. 277. l.

1827. - -: Históriai jegyzetek. (1848-1849-ből.) 1 f., autogr. P. E. 72.
Megj.: Havas V. k. 438-440. l.

1828. - - iskolai emléklapja 1836-ból. - 1 f., autogr. P. E. 89.
Sajátkezűleg rajzolt keretben. Sign.: "pinx. Al. Petrovits."

1829. - -: Jegyzetek Zrinyi Péterről és Frangepán Ferencről. 1 f., autogr. P. E. 76.

1830. - - Jókai Mórhoz. Levél. Költ Pesten; Decenber 12 az ornak [!] születése utan 1847 évben. 1 f., autogr. P. E. 21.
Dömsödi Goliath Péter álnéven, elferditett kézirással irt levél.
V. ö.: Jókai hátrahagyott művei. Bp. 1912. V. k. 205. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1811-1820. ] < - > [ 1831-1840 ]