[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1831-1840. ] < - > [ 1851-1860 ]

1841-1850. Petőfi-Petőfi

1841. - - költeményeiből német fordítások. 66 f., Pulszkyné, majd Pulszky F. írása, részben soksz. Oct. Germ. 293. [150. o.

1842. - -: Költői ábránd volt, mit eddig érzék... Vers. Szatmár 1846. 2 f., autogr. P. E. 9.
(Cím levágva.) Megj.: Havas II. k. 428-431. l.

1843. - -: Lant versei. (Bucsú., Galga partihoz., Kuruttyó., Örök bú., Zivatar., Ujság., Változás., Csal., Vendég., Elégia., Epigrammok 1-7., Tartalomjegyzék.) Zsengék. 12 f. autogr. P. E. 87.
Megj.: Varjas I. k. 10-11., 16-23., 4., 5. l.

1844. - -: Lehel vezér. Irta - -. 1848. Elbeszélő költemény. Töredék. 11 f., másolat. P. E. 31.
Megj.: Havas I. k. 367-388. l.

1845. - - levéltöredéke. Autogr. P. E. 74.
Három tépett papirszeleten.

1846. - -: A m..... i síkon. Vers. 1847. 1 f., autogr. P. E. 82.
A rnajtényi sikon címen rnegj.: Havas III. k. 84-85. l.

1847. - - másolata Szendrey Júlia naplójából. 3 f., autogr. P. E. 196.
V. ö.: Mikes L.: Szendrey J. levelesládájfinak kincsei. Bp. 1928. 38. l. Az első lap facsimiléje megj.: u. o. 39. l.

1848. - -: Minden virágnak... Vers. Pest 1846. 1 f., autogr. P. E. 215.
Megj.: Havas II. k. 351-352. l.

1849. - -: Mint megfogamszott [!] átok..., Nem csoda, ha ujra élek..., Volt egy szegény fiú..., Mikor a vaslehull..., Szeretsz tehát..., Búsulnak a virágok..., Rövidre fogtam a kantárszárat..., Véres napokról álmodom..., Világoskék a... - Versek 1846-ból. 4 f., autogr. P. E. 2.
Megj.: U. o. III. k. 545-546, l., II. k. 435-436., 437-438., 441-442. (Mikor a láncz lehull címen), 440-441., 442-443., 443., 445-446., 446-447. l.

1850. - - Nagy Ignáchoz. Levél. Debrecen, novemb. 28n 1843. 1 f., autogr. P. E. 83.
Megj.: U. o. VI. k. 128-129. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1831-1840. ] < - > [ 1851-1860 ]