[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1841-1850. ] < - > [ 1861-1870 ]

1851-1860. Petőfi-Petőfi

1851. - -: A nagyapa. Elbeszélés. 1846 vége - 1847 eleje. 10 f., autogr. P. E. 32.
Megj.: U. o. V. k. 247-281. l.

1852. - -: Nemzeti dal. Vers. 1848. 1 f., nyomt. 2 pld. P. E. 52.
A költő autogr. jegyzetével. A vers kéziratát ld. P. E. 8.-ban. (
1838. sz.)
Megj.: U. o. III. k. 295-296. és 624. l.

1853. - -: A nép nevében. Vers. 1847. 1 f., autogr. P. E. 83.
Ld. még P. E. 11.-ben is. (
1837. sz.) Megj.: U. o. III. k. 40-42. l.

1854. - - okmánya katonai érdemrend adományozásáról. Szászsebesen ápril 9-én 1849. 1 f., nyomt. P. E. 67.
Bem aláírásával.
Megj.: Petőfi-Muzeum 1890. 167-170. h.

1855. - -: Oithona. Ossian után. Töredék. 1847. 2 f., autogr. P. E. 18.
Megj.: Havas V. k. 452-457. l.

1856. - -: Az őrágyhoz., Boszú., Elválás., Álom., Versek 1840-ből. 2. f., autogr. P. E. 88.
A három utolsó versen Sólyom Sándor aláírás.
[151. o.
A kézirathoz ragasztva a Lant versei füzet cimlapjáról, első és utolsó lapjáról készített facsimile.
Megj.: Varjas I. k. 12., 9., 8. és 13. l.

1857. - - őrnagyi kinevezésének okirata. Freidorf, Május hó 3-án 1849. 1 f. P. E. 43.
Bem aláirásával.
Megj.: Petőfi-Muzeum 1890. 39-40. h.

1858. - -: Az ősz utósó virágai Júliának. I-VIII. Versek 1846-ból. (I. Szerelemnek rózsákkal... II. Szerelmes vagyok én, vagy tán tűzbe estem? III. Szerelmes vagyok én, rnegmondjam-e: kibe? IV. Nehéz, nehéz a szivem... V. Száll a felhő magasan, magasan... VI. Borús, ködös őszi idő... VII. Az én képzeletem nem a por magzatja. VIII. Ereszkedik le a felhö.) 2 f., autogr. P. E. 4.
Megj.: Havas II. k. 416-422. 1. (Összefoglaló cím nélkül.)

1859. - -: Párbeszéd Bemmel. 1 f., autogr. P. E. 69.
Megj.: U. o. V. k. 460-461. l.

1860. - -: Petőfi Zoltán egy napos korában. Tollrajz. 1 f. P. E. 47.
Petőfi autogr. jegyzetével: Rajzolta apja deczember 16kán 1848.
Facsimile-kiadását ld. Vas. Ujs. 1880. 26. sz. 421. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1841-1850. ] < - > [ 1861-1870 ]