[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1851-1860. ] < - > [ 1871-1880 ]

1861-1870. Petőfi-Petőfi

1861. - -: Poems. Translated by Augustus Molitor. 52 f. Quart. Angl. 8.
V. ö. Quart. Angl. 9. (
1579. sz.)

1861/a. - - rajza Arany Jánosról és a szalontai csonka toronyról. Ceruzarajz. 2 f., autogr. P. E. 38.
Az arckép alatt Arany 4 soros verse és aláírása. Autogr. Facsimile-kiadásukat ld. Vas. Ujs. 1880. 26. sz. 421. l.

1862. - - rajza Bem tábornokról. Ceruzarajz. 1 f., autogr. P. E. 46.
Facsimile-kiadását ld. u. o.

1863. - -: Romeo és Júlia. Shakspeare után angolból - - 1848. Drámatöredék. 4 f., autogr. P. E. 19.
Megj.: Havas IV. k. 311-319. l.

1864. - -: Sajtóhibák jegyzéke Újabb Költeményei I-II. kötetében. 4 f., autogr. (?) P. E. 64.

1865. - -: Salgó. Elbeszélő költemény. Dömsöd 1846. 6 f., autogr. P. E. 96.
Kéziratunkon cím nélkül. Megj.: Havas I. k. 143-165. l.

1866. - -: Sárkány Jánoshoz. Levél. Aszód 1835 eszt. 23. Jan., Irtam. Jan. 13. 1837. 2 drb. 4 f., autogr. P. E. 171.
Az 1837-es levélben egy rajz, külön sorok Sárkány Sámuelhoz és A magáról sokat gondoló c. 4 soros epigramm.
Kiadta Sebestyén Gyula: Petőfi első levelei. I. T. I. évf. 97-102. l.
V. ö.: Baróti Lajos: Petőfi első leveleihez. U. o. 246-248. l.

1867. - -: Senki sem szól igy a fellegekhez. Vers. October 8. 1846. 1 f., autogr. P. E. 79.
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe címen megj.: Havas II. k. 412. l.

1868. - -: Shakespeare drámáinak cimjegyzéke. 1848. 1 f., autogr. P. E. 73.
Megj.: U. o. IV. k. 424-425. l. [152. o.

1869. - - Szeberényi Lajoshoz. Levél. Kecskemét mart. 5n 1843., Pest, júl. 21. 1843. 2 drb. 4 f., autogr. P. E. 92.
Az első levélben Az álom és Az első dal c. verseket is közli Petőfi.
Az első dalt ld. még P. E. 83-ban is. (
1813. sz.)
Megj.: a) levelek: Havas VI. k. 111-114. l. b) versek: Varjas I. k. 62-65. l. (Az álom itt Jövendőlés címen.)

1870. - - Szeberényi Lajoshoz. Levél. Pápán Nov. 2n. 1842. 2 f., autogr. P. E. 178.
Petrovics Sándor aláírással.
A levélben Az utolsó éj **n. c. vers közölve.
Megj.: a) levél: Havas VI. k. 109-110. l. b) vers: Felköszöntés címen u. o. II. k. 12-13. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1851-1860. ] < - > [ 1871-1880 ]