[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1861-1870. ] < - > [ 1881-1890 ]

1871-1880. Petőfi-Petőfi

1871. - -: Szécsi Mária. Irta - -. Elbeszélő költemény. Szatmár 1847. 6 f., autogr. P. E. 7.
Megj.: U. o. I. k. 217-235. l.

1872. - - Szemere Bertalanhoz. Levélfogalmazvány. (Pest,1849 június első felében.) 1 f., autogr. P. E. 50.
Megj.: U. o. VI. k. 234-235. l.
A kézirat hátlapján Petőfi tollrajza Bemről.

1873. - - Szendrey Júliához. Levél. Maros-Vásárhely. jul. 22. 1849., Maros-Vásárhely, jul. 29. 1849. 2 drb. 3 f., másolat. P. E. 84.
A kéziraton Szendrey Júlia Petőfi e két utolsó levelére vonatkozó rendelkezésének másolata.
Megj.: U. o. 237-239. és 479-480. l.

1874. - -: Szeretlek, kedvesem... Vers. Debreczen, 1848. 2 f., Szendrey Júlia másolata. P. E. 154.
Autogr. kéziratát ld. P. E. 8-ban. (
1838. sz.)
Szendrey Júlia Petőfi Zoltánhoz írt soraival. A vers megj.: U. o. III. k. 418-420. l.

1875. - -: u. a. 2 f., Szendrey Júlia másolata. P. E. 203.

1876. - -: Szeretlek, mint a hold a esendes éjet. Emléksorok. Selmecz, Apr. 17. 1841. 1 f., autogr. P. E. 89.
Sólyom Sándor aláírással.
Neumann Károly emlékkönyvébe címen megj.: Varjas I. k. 18. l.

1877. - -: Szilaj Pista. Elbeszélő költemény. Szalk-Szent-Márton 1846. 4 f., autogr. P. E. 95.
Az utolsó három versszak hiányzik kéziratunkon.
Megj.: Havas I. k. 167-182. l.

1878. - -: Szinműtöredék. (Cím nélkül.) 1849. 6 f., autogr. P. E. 62.
Megj.: U. o. IV. k. 323-350. l.

1879. - -: A táblabíró. Elbeszélő költemény. Töredék. Koltó és Pest 1847. 5 f., autogr. P. E. 6.
Megj.: U. o. I. k. 347-366. l.

1880. - - Tárkányi Bélához. Levél. Eger 1844... 1 f., autogr. P. E. 104.
Megj.: U. o. VI. k. 130. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1861-1870. ] < - > [ 1881-1890 ]