[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1881-1890. ] < - > [ 1901-1910 ]

1891-1900. Petőfi-Petőfi

1891. - - verstöredéke. - Kezdő sora: Hadd maradjak... Autogr. P. E. 75.
Kiegészitett szöveggel megj.: Ferenczi Z.: Petőfi költeményei. Bp. 1923. 600. l. [154. o.

1892. - -: Zoltán fiam életrajza hét hónapos koráig. (1849. július.) 2 f., autogr. P. E. 60.
Megj.: Havas V. k. 441-444. l.

1893. - - Sándort köröző személyleírás. Ném. 1 f., nyomt. P. E. 53.
Petőfi autogr. jegyzetével.
Megj.: Vas. Ujs. 1880. évf. 26. sz. 422. l.

Petőfi Sándorné ld. Szendrey Júlia.

1894. Petőfi Zoltán: Corvin Mátyás. (Eredeti történeti ismertetés.) Irta - -. 6 f., autogr. P. E. 114.

1895. - - Költemények. Fogalmazvány. 30 f., autogr. P. E. 117.

1896. - -: (1867.) Marczius 12. Naplórészlet. 4 f., autogr. P. E. 118.

1897. - -: a) Az odvas tölgy. Elbeszélés. b) Honfi dal., Az alpesi vadász. Versek. c) A pragmatica sanctio., A németalföldi szabadságháboru. Történeti jegyzetek. 6 f., autogr. P. E. 110.

1898. - - Szendrey Júliához. Levél. 1861-1868. 25 drb. 45 f., autogr. P. E. 132.

1899. - -: Szívhangok. Ifjukori kisérletek. Versek. 1862-1867-ből. 39 f., autogr. P. E. 107.
Néhány vers közölve: Déri Gyula: Petőfi Zoltán. Bp. 1909. 83-84. és 149-158. l.

1900. - -: 12 (Tizenkét) hónapos pálya. [1867.] 6 f., autogr. P. E. 111.
Megj.: U. o. 93-99. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1881-1890. ] < - > [ 1901-1910 ]