[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1891-1900. ] < - > [ 1911-1920 ]

1901-1910. Petravich-Podhradczky

1901. [Petravich Ignác] Petrovics Ignatius: Comitatus Temes, Krassó et Torontál. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 23 f. Fol. Lat. 2643.
A helységek jegyzéke, a lakosság nemzetiségének megjegyzésével.

1902. - -: Értekedés az igaz és józan országos szabadságról és az Országlások lehetséges nemeiről. 1806. 167 f. Quart. Hung. 9.
Quart. Lat. 1687. ff. 20-82. (
1903. sz.) kibővített fordítása.

1903. - -: Opera varia. 19. sz. eleje. 82 f. Quart. Lat. 1687.
ff. 15-19. Aliquid de secreta politia. - M. nyelvű átdolgozását ld. Quart. Hung. 7. (
1904. sz.)
ff. 20-82. Dissertatio de Libertate Civili vera atque sobria de Formis item Imperii civilis possibilibus. Pestini, die prima Januarii Anno 1806. - M. nyelvű átdolgozását ld. Quart. Hung. 9. (1902. sz.)

1904. - -: Valami a titkos szemtartásról, avagy Politiáról. 19. sz. eleje. 9 f. Quart. Hung. 7.
Quart. Lat. 1687. ff. 15-19. (
1903. sz.) kibővített fordítása.

1905. - -: Valami aTitkos Szövetkezésrol, avagy a' Szabad-Kőmívességről. M. és ném. 19. sz. eleje. 33 f. Quart. Hung. 8.

Petrics Soma ld. Orlay-Petrics Soma.

1906. Petróczy Karl: Auf Burg Sáros Patak. Eine Stimme aus Ungarn im Hochsommer 1860. Vers. 7 f. Quart. Germ. 785.
Hazafias szellemű mű, számos politikai célzással. (Schwarzenberg Félix, Palmerston, lll. Napoleon, a Bach-féle "skribler-had", Széchenyi, Deák stb.) A szellem fegyverével kíván harcolni az elnyomás ellen. [155. o.

Peuchel Joseph ld. Beichl J.

1907. Plagulae Variae ad Historiam Litterariam Hungariae. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 104 f. Quart. Lat. 25.
ff. 90-104. Ungarisches Nationalmuseum. - Az 1807-ben megjelent Museum Hungaricum c. mű (Ld. Fol. Lat. 58. ff. 56-64.
384. sz.) 3-12. lapjainak német fordítása.

Plan pour ériger une Ecole ou Academie Militaire ld. Strasoldo Augustin.

Plan zu einer Ungrischen Gesellschaft für Naturkunde ld. Schedius Lajos.

1908. Planum promovendae et excolendae Lingvae Patriae Hungaricae. 1792 körül. 10 f. Fol. Lat. 76.
A kéziraton tévesen Fábchich József szerepel szerzőként.
ff. 1-6. Planum promovendae et excolendae Lingvae Patriae Hungaricae, erigendaeque hunc in finem Societatis. (Pestini die 21. Novembris 1792. Luby Károly és Vay István beadványa a Deputatio Litteraria-hoz.)
ff. 7-9. Reflexiones Baronis Pronay circa ordinem, et Methodum Culturae Linguae Patriae Hungaricae.

1909. Plath Nepomuk János önéletrajza. Ném. 1793-1873. 95 f. Oct. Germ. 313.
A forradalom és a szabadságharc eseményei Kassán.

1910. Podhradczky Josephus: Descriptio Historico- Geographica Arcis et Urbis Comaromiensis. Budae. 1830 körül. 1-2. k. Fol. Lat. 3602.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1891-1900. ] < - > [ 1911-1920 ]