[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1921-1930. ] < - > [ 1941-1950 ]

1931-1940. P[ompéry]-Postulata

1931. - -: Országgyűlési naplóm 1843diki December 1jétül az országgyűlés végéig. Posony 1844. 113 f. Quart. Hurtg. 2643.
f. 100-tól kezdve egykorú aprónyomtatványok.

1932. - -: Részvénytársaság terve a Magyarország c. lap alapitására. Pest, Nov. 27. 1866. 1 f. Falk-an.

1933. Pongrácz István versei, jegyzetei és egy jegyzőkönyve. M. és ném. 1842-1852. 1-20 k. Quart. Hung. 1087.
48-as vonatkozású versek és följegyzések a 7. k.-ben.

1934. Pongrácz Lajos: Honti Literaturai Füzér. Felső Túr. 1833-40. 88 f. Quart. Hung. 1229.
Cenz. pld. törl.
Megj.: Pest 1840.; kisebb szövegbeli eltérésekkel, a f. 2-n található, a cenzorhoz intézett autogr. levél kivételével.

1935. - -: A Kelet népe felnyitotta szemét egy nyugotfinak. 1841. 44 f. Quart. Hung. 1228.
Cenz. pld. törl.
Megj.: Pest 1841.

1936. - -: Magyar Utiképek Pongrácz Lajostul. Budapesten 1845. 80 f. Quart. Hung. 1389.
Cenz. pld.
Megj.: Pest 1845. Pongrácz L. munkái 2. k. Az előszó nem egyezik szószerint a kézirat szövegével.

Ponori Thewrewk ld. Thewrewk.

1937. Positiones e Scientiis variis in Georgico Keszthelyensi 1820/1 propositis. 29 f. Fol. Lat. 2536.

1938. Positiones ex Jure Patrio Transylvanico Theoretico privato. Scripta per I. B. juristam. 18. sz. 130 f. Quart. Lat. 907.

1939. Postilla Actorum Publicorum quae Diplomatis inauguralis concertationem, in Generalibus Regni Hungariae Comitiis anno 1790... concernunt, et in Actis Diaetalibus impressis non continentur. 18. sz. 159 f. Fol. Lat. 2341.

1940. Postulata et Gravamina 1. Nationis Illyricae ex Conventu Temesvarini A° 1790. Celebrato. Suae Maiestati Sacratissimae Proposita, subseque cum Voto Delegati Comissarii Regii Altissimae Decisioni Substrata. Ném. Bécs 1791. 81 f., aláírva: Schmidfeld [Johann]. Fol. Germ. 223.
V. ö. Mályusz E.: Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795. Bp. 1926. 98-99. 1. jegyz., 236., 298-300., 317. ). (Mo. újabbk. tört. forr.) [158. o.

Pozsonyi Diaetai Journál. Ld. Quart. Hung. 2049. ff. 170-230. (1104. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1921-1930. ] < - > [ 1941-1950 ]