[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1931-1940. ] < - > [ 1951-1960 ]

1941-1950. Pozsonyi Téli Levelek.-Pray

1941. A pozsonyi diétára vonatkozó tréfás költemények 1802-ből. 10 f. Quart. Hung. 2231.

Pozsonyi Hirlapok és Pozsonyi Lapok. Ld. Quart. Hung. 54. (2249. sz.)

Pozsonyi Ország Gyűlési Jegyzések. Ld. Quart. Hung. 2049. ff. 1-170. (1104. sz.)

Pozsonyi Téli Levelek. Ld. Quart. Hung. 2049. ff. 370-385. (1104. sz.)

1942. Praelectiones academicae cura .... Pauli Őz conscriptae. 1786-1788 körül. 1-7 k. Qaart. Lat. 2313.
Fábry Sámuel, Stretsko György, Fábry István, Stur József előadásairól jegyzetek. (Filozófia, jog, policia.)

1943. Praxis Juris Inclyti Regni Hungariae ... cura et opera ... Stephani Mórász ... collecta, ac conscripta, inque Volumen hoc Anno 1794. Die 20a Mense Julii in Oppido Rimaszombath compingi curata. 215 f. Fol. Lat. 3728.
ff. 105-116. u. a. mint Fol. Lat. 663. 1. k. ff. 97-176. (
481. sz.)

1944. Pray Georgius: Adversaria. Autographum ipsius Auctoris. 18. sz. 169 f. Fol. Lat. 403.

1945. - -: Brevis Commentatio Historica de Initio, et Progressu Comitiorum Regni Hungariae a G. P. inedita. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 22 f., autogr. Quart. Lat. 425.

1946. - -: u. a. 24 f., 1810-ben készült rnásolat. Quart. Lat. 420.

1947. - -: Conspectus Historiae Statisticae Regni Hungariae et Provinciarum adnexarum. 18. sz. vége-19. sz. eleje. 29 f., 1810-ben készült másolat. Quart. Lat. 345.

1948. - -: Epitome Rerum sub Iosepho II. Leopoldo II et Francisco I. Regibus Hungariae Gestarum. 19. sz. eleje. 90 f., autogr. Quart. Lat. 310.

1949. - -: u. a. 80 f., 1810-ben készült másolat. Quart. Lat. 347.

1950. - -: Miscellanea historica hungarica. 18. sz. 1-2. k. Quart. Lat. 567.
Politikai szempontból érdektelen történeti jegyzetek.
1. k. ff. 104-107. Epicrisis mea in libellum [Josephi Hajnóczy]: Dissertatio politico-publica de regiae potestatis in Hungaria limitibus anno 1791. Item, Extractus legum de statu Ecclesiastico Catholico in Hungaria latarum anno 1792.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1931-1940. ] < - > [ 1951-1960 ]