[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1941-1950. ] < - > [ 1961-1970 ]

1951-1960. Pray-Proiecta

1951. - -: Observationes ad Deductionem Juris in Urbem Fluminensem et ejus districtum a Dno Archivario Roschmann conscriptam. 1792. 6 f. Fol. Lat. 1070.

1952. - -: Reflexiones Aliquot ad Non nulla Gravamina, et Postulata Angeli Pacis de veteri Langvore Regni Hungariae... conscriptae ab A. B. C. 1790. 15 f., autogr. Quart. Lat. 422. [159. o.

1953. - -: u. a. 24 f., 1810-ben készült másolat. Quart. Lat. 427.

1954. - -: III. Dissertationes autographae. 18. sz. 15 f. Fol. Lat. 1071.
ff. 2-5. Jus Regum Hungariae in Dalmatiam et Mare Adriaticum Viginti Positionibus adumbratum.
f. 6. De titulo Regni Ramae.
ff. 7-15. De Dalmatiae, Croatiae, Ramae... Regnis sub Hungariae legibus.

Präliminarien ld. Molnár Johann.

1955. Preis-Tariffe der Grosswardeiner Seidenfabrik. 1800 és 1820 között. 1 f. Quart. Germ. 439.

1956. Prielle Kornélia megjegyzései egy névsorhoz. 1873. 2 f. An. lit.
A névsort Szapáry Gyula 1860-ban állította össze, "az 1861-i ált. gazdasági kiállításon vidéken felszólítandók"-ról.

1956/a. Prileszky Paulus: Summarius Discursus De Caducitatibus Colonorum et aliorum Ignobilium. Anno 1738. 39 f. Oct. Lat. 189.

1956/b. - -: u. a. szerző nélkül, kisebb eltérésekkel. 14 f. Quart. Lat. 2242.

1957. Processus Sinayanus, multa continens ad historiam ecclesia-sticam Reformatorum Hungariae pertinentia. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 385 f. Fol. Lat. 3188.

1958. Proclamation du Général Bonaparte Napoléon. 1797. 2 f. Fol. Gall. 18.
Extrait de la Gazette de Deux-ponts du Lundi 3. Avril 1797. No 93. (Részletek Napoleonnak Bassanóban 1797. márc. 10-én seregéhez intézett beszédéből, franciául és m. fordításban.)

1959. Prognosticon a Képviselőház tagjainak Neveiből. Vers. 2 f., más. An. lit.
Utána:
a) Spielberg 1797. évben. (Uza Pál latin verse Kazinczy Ferenc m. forditásával)
b) egy polit. élc 1861-ből.
A Prognosticon megj. K-s M-n szigla alatt. Üstökös 1861. VIII. k. 17. sz. 130. l.

1960. Proiecta erigendarum Societatum Eruditarum in Hungaria et Transilvania. Lat., m. és ném. 18. sz. 38 f. Fol. Lat. 77.
Felterjesztések, levelek, Aranka Györgytől és Kovachich Mártontól 1791-96-ból; a marosvásárhelyi "Magyar Nyelv Mívelő Társaság" működésére vonatkozó iratok.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1941-1950. ] < - > [ 1961-1970 ]