[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1961-1970. ] < - > [ 1981-1990 ]

1971-1980. Prothocollum-Protocollum

1971. Prothocollum Commissionis Diaetaliter ordinatae, et Anno 1793° circa Reambulationem Limitum in partibus Styriae peractae. Lat. és ném. 18. sz. 30 f. Fol. Lat. 699.

1972. Prothocollum Mixtae Regnicolaris Deputationis in negotio Juridico. 18. sz. 11 f. Fol. Lat. 2500.
Megj. h. é. n.

1973. Protocoll der bürgerlichen Dragoner Escadron zu Pesth. 1843-1848. 1-2. k. Fol. Germ. 1068.
1. k. Visszapillantás a pesti polgári dragonyosszázad történetére 1806-tól 1843-ig; jegyzőkönyvek, krónika 1843-tól 1848 augusztusáig, amikoris a dragonyosszázad beolvadt a lovas Nemzetőrségbe.
2. k. Kimutatások a polg. dragonyosszázad bevételeiről és kiadásairól, 1843-tól 1848 júl. 31-ig.

1974. Protocolla Congregationum Inclyti Comitatus Liptoviensis. 1725-1821. 1-27. k. Fol. Lat. 1035.

1975. Protocolla Congregationum Inclyti Comitatus Trenchiniensis. 17. sz. - 1828. 1-39. k. Fol. Lat. 1037.

1976. Protocolla Diaetalia Transylvaniae 1741-1749. Lat. és m. 1-2. k. Fol. Lat. 3932.
2. k. Suplementa Protocollorum et Tractatuum Diaetalium Transsilvanicorum collecta ex Actis publicis per L. Gál. 1836.

1977. Protocolla, Elaborata, Opiniones et Projecta Deputationum Regnicolarium 1790/1-1793. 1-16. k. Fol. Lat. 646.
Az itt szereplő anyag nagyrésze azonos az 1790-91-es bizottságok irományait tartalmazó egyéb kéziratainkkal. [161. o.

1978. Protocolla Departamenti Evangelici Confessionis Anni 1819. 428 f. Fol. Lat. 3730.

1979. Protocolla Sessionum Deputationis Trenchinii habitarum quoad Operata Regnicolaria. Lat. és m. 1830-32. sztl. részben nyomt. Fol. Lat. 666.

1979/a. Protocollum currentale possessionis Czinkota. 1835-1848. 79 f. Fol. Hung. 1695.

1980. Protocollum Deputationis Regnicolaris in Ecclesiasticis et Fundationalibus. 1791. 88 f. Fol. Lat. 806.
ff. 1-64. tartalmazza fenti művet. U. a. mint Fol. Lat. 794. ff. 1-107. (
15. sz.)
ff. 65-88. u. a. mint Fol. Lat. 669. (1967. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1961-1970. ] < - > [ 1981-1990 ]