[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1971-1980. ] < - > [ 1991-2000 ]

1981-1990. Protocollum-Pulszky

1981. Protocollum Deputationis Regnicolaris in Urbarialibus. 1793. 202 f. Fol. Lat. 3973.
ff. 1-27. Protocollum Regnicolaris Deputationis. - Megj.: Posonii 1826. Protocollum... etc. c. kiadv. 1-11. l.
ff. 28-149. Projectum Articulorum.-Tabella Designans ... Comitatuum Classiflcationem. - Megj.: Operata Excelsae Regnicolaris Deputationis in Objecto Urbarii. Posonii 1826. 1-62. l.
ff. 152-202. Vota Separata, quae in Protocollo provocantur. - Megj.: Protocollum... c. kötetben, 12-31. l.
ff. 1-135., ff. 136-149., ff. 152-202. u. a. mint Fol. Lat. 692. ff. 58-147., ff. 222-232., ff. 234-256. (
20. sz.)

1982. Protocollum Deputationis Regnicolaris Mixtae pro efformando Projecto Academiae Militaris Ludoviceae exmissae. 1808. 22 f. Fol. Lat. 2932.

1983. Protocollum Excelsae Regnicolaris Deputationis in Litteralibus Pestini celebratae Anno 1793°. 126 f. Fol. Lat. 671.
1791. aug. 12. - 1793. febr. 12-ig terjedő időből a bizottsági űlések jegyzőkönyvei, s a bizottság működésére vonatkozó egyéb iratok. V. ö. Fol. Lat. 340. (
2713. sz.) és 2433. (2058. sz.)

1983/a. Protocollum insurrectionale. 1800-1801. 152 f. Fol. Hung. 58.

1984. Protocollum Mandatorum Insurrectionalis Corporis Inclyti Comitatus Trenchiniensis. Lat. és ném. 1797-1798. 120 f. Fol. Lat. 863.
ff. 24-107., ff. 112-120. üres.

1985. Protocollum Patriophilorum quorum Studio, Munificentia, et Generositate Museum Nationale Hungaricum consurrexit ... et locupletatum est ab Anno 1803-1814. 151 f. Fol. Lat. 71.

1986. Protocollum Sub-Deputationis Commercialis 1828-1830. 223 f. Fol. Lat. 3641.

1987. Protokoll Über Empfang und Ausgaben der Gelder bei der K. K. Illyrischen Hofkanzley. Wien 1791-1792. [Belső cim]: Ratio Percepti et Expensi Exc. Cancellariae Illyricae, a Leopoldo II. Imp. erectae, et a' Francisco II. Sublatae seu ab Anno 1791 - usq. 1792. 20 f. Fol. Germ. 224.

1988. Pulszky Ágost olasz és angol nyelvű tudósitásainak fogalmazványai a magyarországi eseményekről. Pest 1865. 5 drb. An. lit. [162. o.

1989. Pulszky Ferenc amerikai tartózkodására szóló angol ajánlólevelek. 1851. 12 drb. An. lit.

1990. - -: Az angolországi emigráció pénzügyeiről vezetett számadáskönyv, segélyezési stb. nyugtamellékletekkel. 1850-51. 406 f. Fol. Hung. 1718.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1971-1980. ] < - > [ 1991-2000 ]