[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1981-1990. ] < - > [ 2001-2010 ]

1991-2000. Pulszky-Pulszky

1991. - -: Aus dern Tagebuch eines in Grossbritannien reisenden Ungarn. Pest 1837. c, könyvéről megjelent kritikák kéziratos másolatai. Ném. és ang. 3 drb. 6 f. An. lit.

1992. - - birtokainak zár alá vételére vonatkozó iratok. 1849-1850. 9 drb. An. lit.

1993. - - birtok- és vagyonügyeire vonatkozó iratai. M. és ném. A 19. sz. 50-es, 60-as éveiből. 165 f. Oct. Germ. 286.
ff. 1-2. Emlék Irat. 1865. nov. 22. (Pulszkyné üdvözlése Magyarországra való visszatértekor a szécsényi uradalom emberei részéről. Hálás visszaemlékezés Pulszkynak 1848-ban a város lakóinak, úrbéres volt jobbágyainak és zselléreinek tett igéreteiről.) - Pulszkyné utlevélkérései és Pulszkyék elkobzott vagyonára vonatkozó iratok passim.

1994. - -: Curriculum vitae. M. Eperjes, 1840. jul. 29. 2 drb. 4 f., eredeti fogalm. és más. An. lit.

1995. - -: 1) Életem és korom. - Részlet. - 2) Históriai és közgazdászati pillantatok a pénzre. - Töredék. 90 f. Quart. Hung. 2503.
Az 1) (ff. 1-63.) megj.: Bp. 1880-82.

1996. - -: Emlékirat [az Egyesült Államokboz.] London 1851. 8 f., sk. aláírással. Pulszky-an.

1997. - - eredeti kéziratai: 1) Deák Ferencz. 2) Visszaemlékezések a kiegyezésről és koronázásról. 2 drb. 6 f. An. lit.
1) Megj.: M. Salon VIll. 1888. 67-78. l.
2) Megj.: M. Salon XVII. 1892. 252-254. l.

1998. - -, Escape of Mr. -, taken down from memory of his relation, probably full of errors (from Miss Susan Horner.) 19. sz. 29 f., más. Quart. Angl. 5.

1999. - -: Hirlapi cikkek, dolgozatok. 19. sz. 70-es, 80-as évei. 136 f., részben autogr. Fol. Hung. 1706.
ff. 1-30. Journalista élményeim. Megj.: Magyar Salon 1888. 387-394. l.
ff. 31-37. Két röpirat [a függetlenségi és a conservativ párté.]
ff. 38-48. Széchenyi István gr. naplói. (Ismertetés.)
ff. 92-104. Deák Ferencrôl szóló cikk töredéke. Megj.: Olcsó Kvtár 1312. sz., Bp. 1904. 3-20. l.
ff. 105-122. A bécsi forradalom. October.
ff. 131-136. Az angliai és a magyar földbirtokrendszer összehasonlítása. (Cím nélkül.)

1999/a. - - hirlapi nyilatkozatai Csernatony ellen. M. és ném. Pest 1868. dec. 24. 2 drb., 8 f. Pulszky-an.
Megj.: Pesti Napló. 1868. dec. 25. 297-5511. sz. [163. o.

2000. - - kisebb kéziratai, töredékei a szabadságharcra vonatkozóan. 1) A szabadságharc szereplőiről. Cím nélk., eleje hiányz. 2) Die Russen und Östereicher in Ungarn. 3) Fragmentarische Mittheilungen ungrischer Auswanderer. 34 f., részben autogr. Quart. Germ. 931.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1981-1990. ] < - > [ 2001-2010 ]