[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1991-2000. ] < - > [ 2011-2020 ]

2001-2010. Pulszky-Pulszky

2001. - -: A Konstantinápolyi út. - Töredék. 11 f. Quart. Hung. 1515.
Pulszky 1875-ben járt Keleten.

2002. - -: Különféle iratok. 1) Nyugtatványok és kötelezvények. 2) Sáros vármegye követi megbízólevelei és utasításai. 3) Hivatalos iratok. 1839-1881. 220 f. Fol. Hung. 1717.

2003. - - különféle kézirattöredékei. 1) Minden cim nélkül. 2) Die Marzrevolution in Wien und Pest. 3) Töredékes naplójegyzetek. Anglia. 3 drb. An. lit.
1) Legnagyobbrészt a Mese a csillagfiról és a királyfiról c. mű fogalmazványának töredékei.
2) 1850. okt. 1-én beküldte a Kölln. Zeitung szerkesztőjének, Bayswaterből.

2004. - - különféle tárgyú dolgozatai. Ang. 419 f., részben autogr., töredékek. Quart. Angl. 18.
ff. 1-13. Poland and Hungary. Töredék.
ff. 184-198. Young Russia.
ff. 364-419. Liberia the Negro Republic on the West Coast of Africa.
A többi címnélküli, többnyire művészettörténeti tárgyú töredék.

2005. - - különféle török, orosz, rnagyar tárgyra vonatkozó dolgozatai. Ang. és ném. 413 f., részben autogr., töredékek. Fol. Angl. 6.
Köztük töredékes feljegyzések a szabadságharcról és az emigrációról passim, továbbá:
ff. 103-156. Russian Nationalities.
ff. 157-240. The Exiles [oroszok].
ff. 241-256. Woinaromski. After the Russian by Releyeff. - Bestujeff. 1829. After the German by Chamisso. - Verses fordítások. - U. a. mint Quart. Angl. 14. 4) (
2020. sz.)
ff. 257-303. Russian life and society.
ff. 331-335. Die Deutschen in Ungarn.

2006. - -: Levelek a számkivetésből c. cikksorozatának fogalmazványa. 9 drb. 34 f. Pulszky-an.
Megj.: Pesti Napló 1861. évf. 150., 151., 154., 158., 161., 162., 165. és 220. sz.

2007. - - Ievelezési könyvecskéje. Naplójegyzetek és levélfogalmazványok Pulszky F., Pulszky F.-né és Harriet leánya kezeírá-sával. M., ném., fr., ang. és olasz. 1861-1863. 71 f. Oct. Hung. 668.

2008. - -: A magyar ifjuság. Előbeszéde egy sajtó alatti munkának. 10 f. Quart. Hung. 2494.
Megj.: Életképek 1845. I. k. 19. l.

2009. - -: Napló [és egyéb iratok]. M. és ang. London 1859 ápr. 24-júl. 30. 37 f. Quart. Hung. 2501.
A f.1.-en Pulszky följegyzése szerint Herzen A. írása. Fr.; a f. 4-re Kossuth levele (1859 máj. 2-ről) beragasztva.

2010. - - naplói. M. és ném. 1833-1856. 1-13. k. Quart. Hung. 1514.
V. ö.: Concha Győző: Pulszky Ferenc. Bp. 1910. (Felhasználja és részleteket közöl belőle.) [164. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1991-2000. ] < - > [ 2011-2020 ]