[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2001-2010. ] < - > [ 2021-2030 ]

2011-2020. Pulszky-Pulszky

2011. - -: Politikai vonatkozasú fogalmazványok, kivonatok. 73 f., részben autogr. Quart. Hung. 2504.

2012. - -: The real facts of the case of the so called Baroness von Beck. 12 f. Quart. Angl. 6.
ff. 11-12. fogalm. a Morning Post helyesbítő nyilatkozata számára.

2013. - -: Die Ungarn unter den Königen aus dem Hause Habsburg und Lothringen. 20 f. Fol. Germ. 1151.
Megj.: Therese Pulszky: Aus dem Tagebuche einer ung. Dame. Mit einer hist. Einleitung v. Franz Pulszky, I. Bd. Lpz.1850. CXXXV-CCII. l.

2014. - -nek a magyar szabadságharcra vonatkozó cikkei, fogalmazványai. 1) Memoir on the political state of Europe etc. - 2) Hungary and Kossuth. Töredék. - 3-4) Cim nélk. cikkek. Töredékek. - 5) Hungary. - 6) Hungarian Committee. - 7) The Absolutists painted by One of themselves. - 8) Az angol királynőhöz intézett memorandum fogalmazványa. - 9) Lord Claude Hamilton's speech in the House of Commons. - 10-15) Angol lapok szerkesztőihöz intézett levelek fogalmazványai. - 15 drb. 77 f., részben autogr. Quart. Angl. 17.

2015. - -nek a magyar szabadságharcra vonatkozó hirlapi cikkei, tudósitásai. 1-7) Der Krieg in Ungarn! The war in Hungary! - 8) Armee bulletin [Bem hadijelentéseivel]. - 9) Die revolutionare Lage von Europa! [Az orosz intervencióról.] - 10) Liste der Hauptstadte, die seit dem Marz 1848 durch die Oesterreicher bombardirt wurden. 1848-1849. - 11) Die Wiener October Revolution. Töredék. - 12) Russische Ansichten über die Intervention in Ungarn. - 13-21) Portrats aus dem ungarischen Krieg. [Jellachich, Kossuth, Stratimirovich, Görgey, Perczel, Guyon, Szemere és Wukovicit, a Batthyárty család.] - 22-28) Cim nélküli cikkek. - 29) Der Krieg in Ungarn. Töredék. - 30) Die ung. Angelegenheiten. [Jellachich az Al-Dunánál.] - 31-35) Szerkesztőkhöz intézett levelek fogalmazványai. - 35 drb. 131 f., részben autogr. Quart. Germ. 933.

2016. - -nél tartott ülések jegyzőkönyvei. (A m. szabadságharc ügyében.) Ang. London, 1849 jun. 4-jul. 16. 8 drb. 8 f. Pulszky-an.
Megj.: Horváth J.: A londoni m. propaganda-bizottság 1849-ben. Bp-i Szemle. 242. k. Bp. 1936. 141-151. l.

2017. - -, Jung Móric és Klapka György nyilatkozata. Ném. Turin, 1862. máj. 30. - Genf, 1862. jun. 13. 1 f., sk. aláírásokkal. Pulszky-an.
Üzleti szerződés.

2018. Pulszky Ferencné Walter Teréz és Walter Ágostné közötti szerződés. Ném. Turin, 1862. jun. 4. 1 f. An. lit.
Az elkobzott szécsényi uradalom tárgyában.

2019. - - fogalmazványfüzete. M. és ném. 1 füzet. An. lit.
Benne Kossuth Lajosnak szóló levelek fogalmazványai.

- -: Journal ld. Pulszky Ferencné Walter Teréz naplói között. [165. o.

2020. - - különféle dolgozatai. 1) A Hungarian Peasant Tale. - 2) Hans in luck. - Doctor Allwise. Töredék. - 3) The legend of the red shirt. Töredék. - 4) The Exiles. - 5) Mrs. Ida Pfeiffer, the great tourist. Töredék. - 5 drb. 92 f. Quart. Angl. 19.
1) és 3) nem szerepelnek Theresa Pulszky: Tales and Traditions of Hungary. New York 1852. c. munkájában.
4) a) Voinarovskl. 1740. From the Russian by Ryleyeff.
4) b) Bestujeff 1829. From the German by Chamisso. Verses fordítások. U. a. mint: Fol. Angl. 6. ff. 241-256. (
2005. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2001-2010. ] < - > [ 2021-2030 ]