[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2011-2020. ] < - > [ 2031-2040 ]

2021-2030. Pulszky-Pulszky

2021. - - leveleskönyve (Pulszky Ferencné, Pulszky Ágost, Pulszky Harriet, Pulszky Gábor, Pulszky Gyula, Tanárky Gyula, Kossuth Vilma levelei Mrs. és Lady Lyellhez.) Ang. 98 f., gépírásos más. Fol. Angl. 5.

- - naplófüzete ld. Pulszky Ferencné WalterTeréz naplói között.

2022. - - naplótöredéke ismeretlen évből. Ném. 12 f. Oct. Germ. 290.
Pulszkyné Walter T. leánykorából.

2023. - - naplója 1834 máj. 8 - 1846. jan. 7. Ném. 1-20. k. (a 20. k. teljesen üres.) Oct. Germ. 287.

2024. - -: Journal. 1852. márc. 3 - 1853. febr. 19. Ang. 1-2. k., részben Pulszky Ferenc irása. Quart. Angl. 3.

2025. - - naplója 1852. okt. 21 - 1853. márc. 3. Ang. 70 f. Oct. Angl. 8.

2026. - -: Journal 1853. 1860. Ang., m., ném. és fr.1-2. k. Quart. Angl. 4.
Beragasztott levelekkel, újságkivágatokkal,

2027. - -: Tagebuch. London 1859 máj. 2.-dec. 31. 5 füzet. 163 f. Quart. Germ. 851.
Eml.: B. Szabó: Naplók. 490. l.

2028. - - naplója 1862-1863. Ném., fr. és ang. 92 f., részben Pulszky Ferenctől. Oct. Germ. 288.

2029. - - naplója. 1863. Ném. 48 f. Oct. Germ. 222.
Eml.: B. Szabó: Naplók. 490. l.

2030. - - naplófüzete különféle följegyzésekkel 1865-ből és 1866-ból. Ném. 38 f. Oct. Germ. 289.

- - naplótöredéke ld. Pulszky Ferencné Walter Teréz naplói előtt.

- - német költeményei ld. Petőfi [Sándor] - fordítások.

- -: Tagebuch ld. Pulszky Ferencné Walter Teréz naplói között.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2011-2020. ] < - > [ 2031-2040 ]