[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2021-2030. ] < - > [ 2041-2050 ]

2031-2040. Pulszky-Quaestiones Juridicae

2031. - - útlevele. Ném. és m. 1865. dec. 28. 2 f. An. lit.

2032. - - útlevélkérései és felségfolyamodványai. Ném. 6 drb. An. lit.
A folyamodványok elkobzott vagyona tárgyában íródtak.

- -: Zsebnaptárak ld. Zsebnaptárak.

2033. Pulszky Gyula emlékkönyve. 40 f. An. lit.
M. emigránsok emléksoraival, Torino 1861-1862.

2034. Pulszky Harriet emlékkönyve. 52 f. An. lit.
M. emigránsok emléksoraival, London 1859 - Torino 1862. [166. o.

2035. - - gyermekkori naplójegyzetei. [London, 1859 körül.] 2 fűzet. An. lit.

2036. Pulszky Károly, id. szentimrei birtokára vonatkozó iratai. M., lat., ném. és szláv. Kb. 1799-1845. sztl. Oct. Germ. 292.

Pulszky Polyxena ld. Hampel Józsefné.

2037. Puncta Pacis [Sistoviensis] inter Suam ... Sacratissimam ... Majestatem, et Portam Ottomanicam Die 4a Mensis Augusti 1791. initae. 8 f. Fol. Lat. 2691.
Megj. h. é. n.

2038. Püspöki konferenciák jegyzőkönyvei. M. és lat. 1837-1848. 40 f. Haynald Lajos gyűjteménye. An. lit.

2039. Pyrker Johann Ladislaus két verse: 1) Die Begegnung. 2) An die Vaterländischen Dichter. 2 f. An. lit.

2040. Quaestiones Juridicae Tabulares. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 88 f. Fol. Lat. 3597.
ff. 84-86. Extractus Articulorum Diaetalium. 1792-1807.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2021-2030. ] < - > [ 2041-2050 ]