[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2031-2040. ] < - > [ 2051-2060 ]

2041-2050. Quaestiones-Ráth

2041. Quaestiones Quae in negotío revehendorum Banderiorum elucubrandae et decidendae esse videntur. 19. sz. eleje. 6 f. Fol. Lat. 2525.

2042. Quodlibet. Szalay Péter gyűjteménye. Lat., m. és ném. 19. sz. eleje. 250 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3884.
ff. 5-10. Az Anya nyelv' el-hagyása a Nemzetek el-mulása.

2042/a. Racine Jean: Józan elrnélkedés a Religiórul, - mellyet ... magyarra fordította P. Szent-Györgyi Gellért. Gyöngyösön 1794dik Esztendőben. Quart. Hung. 198.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1795.

2043. Rácz István orvos doctor, politicai észemelkedése. 3 f. Quart. Hung. 713.

2044. Rácz József kéziratai, elegyes dolgok és quodlibet. M. és lat. 1822/24. 7. f. Quart. Hung. 799.
Cenz. pld. - f. 5. Két jobbágy. Vers.

2045. [Radlinger Johann Nep.] Rdlngr J. N.: Auch ein lyrischer Gesang an Friedrich Freyherrn von der Trenck von - - d. W. J. einem Bürgersohn zu Pest. 1790. 8 f. Quart. Germ. 575.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1790.

2046. Rajner Pál önétetrajza. 1823-1867. 1 f., Szilágyi Sándor széljegyzetével. Szilágyi-an.

2046/a. Rajz Hóra kigúnyolására 18. sz. 1 f. An. lit.

2047. Rakodczay Pál: Két honvéd (apám, nagybátyám) levelezése 1848-49. 287 f. Quart. Hung. 2191.
Családi levélgyűjtemény eredeti levelekből, Rakodczay P. előszavával.

2048. Rakovszky Alexius: Anti Piringer seu Breves Reflexiones ad Partem I. Opusculi, sub titulo: Ungarns Baitderien per ... Michaëlem Piringer... 1810. editi, positae. 1811. 103 f. Quart. Lat. 458. [167. o.

2049. - -: u. a. 98 f. Oct. Lat. 519.

2050. Ráth Károly életrajzi adatai. 4 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 2031-2040. ] < - > [ 2051-2060 ]